Festival dječijeg teatra

festival3U organizaciji UG CeKER u subotu je u Velikoj sali Centra za kulturu Zavidovići organizovan 5. po redu Festival dječijeg teatra. Festival je okupio učenice i učenike osnovnih škola sa područja općina Zavidovići, Maglaj i Doboj Jug.

festival2Na Festivalu je učestvovalo oko 150 učesnika,u takmičarskom i revijalnom dijelu programa. Za sve učesnike obezbijeđene su zahvalnice, a za najbolje plasirane organizator je obezbijedio vrijedne nagrade. Nagrade su uručene za najbolju žensku i mušku ulogu Festivala. Prvoplasirana ekipa na ovogodišnjem Festivalu stekla je pravo učešća na Internacinalnom festivalu edukacije i teatra koji će se održati u BNP Zenica početkom decembra/prosinca.

Festival je podržan i kroz fond lokalnih inicijativa u okviru USAID projekta PRO-Budućnost koji s partnerskim organizacijama realizira CRS.

crs-LOGOWEB.png

Festival dječijeg teatra

festival3U organizaciji UG CeKER u subotu je u Velikoj sali Centra za kulturu Zavidovići organizovan 5. po redu Festival dječijeg teatra. Festival je okupio učenice i učenike osnovnih škola sa područja općina Zavidovići, Maglaj i Doboj Jug.

festival2Na Festivalu je učestvovalo oko 150 učesnika,u takmičarskom i revijalnom dijelu programa. Za sve učesnike obezbijeđene su zahvalnice, a za najbolje plasirane organizator je obezbijedio vrijedne nagrade. Nagrade su uručene za najbolju žensku i mušku ulogu Festivala. Prvoplasirana ekipa na ovogodišnjem Festivalu stekla je pravo učešća na Internacinalnom festivalu edukacije i teatra koji će se održati u BNP Zenica početkom decembra/prosinca.

Festival je podržan i kroz fond lokalnih inicijativa u okviru USAID projekta PRO-Budućnost koji s partnerskim organizacijama realizira CRS.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.