Koš za komšije

KZK

Nakon što smo prošli mjesec u Gračanici kroz projekat “Koš za komšije” spojili mlade iz Petrova i Gračanice na zajedničkom treningu, danas je u Petrovu ova lijepa priča dobila i svoj nastavak.

Preuzeti su i postavljeni elektronski semafori u dvorani a okupljanje mladih i zajednički trening u Petrovu ponovno je ocijenjen najvišom ocjenom.

Možda je najvažnija od svega činjenica da su se mladi jednoglasno složili da susrete sa radošću nastave i nakon završetka planiranih aktivnosti projekta.

Čista desetka, bravo!

#PROBuducnost #KosZaKomsije

KZK

crs-LOGOWEB.png

Koš za komšije

KZK

Nakon što smo prošli mjesec u Gračanici kroz projekat “Koš za komšije” spojili mlade iz Petrova i Gračanice na zajedničkom treningu, danas je u Petrovu ova lijepa priča dobila i svoj nastavak.

Preuzeti su i postavljeni elektronski semafori u dvorani a okupljanje mladih i zajednički trening u Petrovu ponovno je ocijenjen najvišom ocjenom.

Možda je najvažnija od svega činjenica da su se mladi jednoglasno složili da susrete sa radošću nastave i nakon završetka planiranih aktivnosti projekta.

Čista desetka, bravo!

#PROBuducnost #KosZaKomsije

KZK

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

Loga

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.