Mladi iz Bosanske Krupe, Prijedora i Novog Grada zajedno u projektu “Mi za mir”

0 Demo PRO Buducnost

Na izletištu Banje Lješljani u Novom Gradu, maloj opštini Republike Srpske, održana je radionica “Javno zagovaranje mira” i “Simboli mira”, u okviru projekta “Mi za mir”, a na kojoj je učestvovalo 20 mladih iz tri opštine: Bosanska Krupa, Projedor i Novi Grad, uz vodstvo trenerice Ljiljane Grab.

Kroz niz vježbi, grupni rad i dijalog, te kreativno izražavanje, učesnici su razmišljali o procesu pomirenja, te u kojoj mjeri mladi mogu uticati na kreiranje boljeg, kvalitetnijeg i ljepšeg suživota u ovim lokalnim zajednicama.

Cilj projekta je doprinijeti pomirenju, razumijevanju, poštivanju različitosti, razbijanju predrasuda i stereotipa, razvijanju saradnje i zajedničkih aktivnosti među mladima iz susjednih gradova.

Hvala Televizija Hema na video prilogu

I ovo je #PROBuducnost

Video link: https://www.facebook.com/probuducnost.bih/videos/770180076492455/

crs-LOGOWEB.png

Mladi iz Bosanske Krupe, Prijedora i Novog Grada zajedno u projektu “Mi za mir”

0 Demo PRO Buducnost

Na izletištu Banje Lješljani u Novom Gradu, maloj opštini Republike Srpske, održana je radionica “Javno zagovaranje mira” i “Simboli mira”, u okviru projekta “Mi za mir”, a na kojoj je učestvovalo 20 mladih iz tri opštine: Bosanska Krupa, Projedor i Novi Grad, uz vodstvo trenerice Ljiljane Grab.

Kroz niz vježbi, grupni rad i dijalog, te kreativno izražavanje, učesnici su razmišljali o procesu pomirenja, te u kojoj mjeri mladi mogu uticati na kreiranje boljeg, kvalitetnijeg i ljepšeg suživota u ovim lokalnim zajednicama.

Cilj projekta je doprinijeti pomirenju, razumijevanju, poštivanju različitosti, razbijanju predrasuda i stereotipa, razvijanju saradnje i zajedničkih aktivnosti među mladima iz susjednih gradova.

Hvala Televizija Hema na video prilogu

I ovo je #PROBuducnost

Video link: https://www.facebook.com/probuducnost.bih/videos/770180076492455/

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

Loga

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.