Naši razgovori u Nevesinju

NEVESINJE

U sali Opštine Nevesinje, a u sklopu projekta PRO–Budućnost, realizovana je aktivnost “Naši razgovori” u kojoj su svoje učešće uzeli predstavnici medija, općinskih vlasti, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija i udruženja, učenici i profesori. „Kultura dijaloga u izgradnji mira“ tema je „Naših razgovora“, na koju je veliki broj učesnika otvoreno diskutovao i iznosio svoje mišljenje.

Sve prisutne u ime organizatora aktivnosti pozdravio je Vehid Šehić, predsjednik udruženja Foruma građana Tuzle, te istakao da je svrha ovog projekta i „Naših ragovora“ podstaći ljude na otvoren i iskren dijalog i izgradnju povjerenja. „Ne postoji istinska želja za dijalogom i zato mi želimo da razgovaramo na ovu temu. Mi kroz ovaj projekat nastojimo graditi i afirmisati neke nove vrijednosti i naš zadatak je da šačuvamo narode od bilo koje odgovornosti. Kada izgradite predrasude, onda lako imate ambijent mržnje i mi se upravo kroz ovaj projekat borimo protiv predrasuda“, istakao je Vehid Šehić.

Aktivnu ulogu u dijalogu i diskusiji uzeli su i članovi udruženja koji su istakli da su „obični“ ljudi uvijek spremni za rad na izgradnji povjerenja i rješavanje problema. „Obični građani su uvijek bili obični i oni su uvijek spremni za druženje. Političari su ti koji su pravi problem i njihov je zadatak da drže tenzije, a u svemu tome veliku ulogu igraju i mediji. Nevesinje je otvoreno i uvijek spremno za rad i saradnju“, kazao je jedan od učesnika „Naših razgovora“.

Prisutnim se obratio i Marko Antonio Brkić sa Sveučilišta Hercegovina, koji je istakao da ovi razgovori nisu predavanja već prilika za otvoren razgovor, te da živimo u periodu u kome je nemoguće neke teme staviti pod tepih. „Ne želim probleme ostaviti našoj djeci. To su problemi koje možemo riješiti, a koje ostavljamo po strani. Kultura dijaloga nije da sjednemo jednog dana i fino se ispričamo, kultura dijaloga je i rješavanje problema, trgovina, saradnja i sl. Mladi će danas nažalost radije sjesti u autobus za Dortmund nego pokušati nešto promijeniti u svojoj zajednici“, između ostalog, istakao je Marko Antonio Brkić.

Učenici SŠC-a „Aleksa Šantić“ su svojim aktivnim učešćem u dijalogu, uveliko doprinijeli kvalitetu „Naših razgovora“.

„U našoj posjeti Mostaru, obišli smo i crkve i džamije. Nismo imali granica. Družili smo se i ostvarili dobre kontakte koje i danas održavamo. Radimo i sarađujemo skupa, a to što imamo problem sa starijim koji nas pritišću i šire mržnju, to je nešto drugo. Mi želimo rad i saradnju i dobro se osjećamo“, kazala je jedna od učenica.

Svi učesnici, naročito učenici i profesori, su pružili ogromnu podršku kompletnom projektu. Učesnici su istakli da će uvijek biti spremni za sve aktivnosti u sklopu PRO-Budućnost projekta i da će rado biti naši domaćini, jer ove aktivnosti su zaista neophodne u njihovoj zajednici.

Forum građana Tuzle
Danijel Stjepanović

crs-LOGOWEB.png

Naši razgovori u Nevesinju

NEVESINJE

U sali Opštine Nevesinje, a u sklopu projekta PRO–Budućnost, realizovana je aktivnost “Naši razgovori” u kojoj su svoje učešće uzeli predstavnici medija, općinskih vlasti, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija i udruženja, učenici i profesori. „Kultura dijaloga u izgradnji mira“ tema je „Naših razgovora“, na koju je veliki broj učesnika otvoreno diskutovao i iznosio svoje mišljenje.

Sve prisutne u ime organizatora aktivnosti pozdravio je Vehid Šehić, predsjednik udruženja Foruma građana Tuzle, te istakao da je svrha ovog projekta i „Naših ragovora“ podstaći ljude na otvoren i iskren dijalog i izgradnju povjerenja. „Ne postoji istinska želja za dijalogom i zato mi želimo da razgovaramo na ovu temu. Mi kroz ovaj projekat nastojimo graditi i afirmisati neke nove vrijednosti i naš zadatak je da šačuvamo narode od bilo koje odgovornosti. Kada izgradite predrasude, onda lako imate ambijent mržnje i mi se upravo kroz ovaj projekat borimo protiv predrasuda“, istakao je Vehid Šehić.

Aktivnu ulogu u dijalogu i diskusiji uzeli su i članovi udruženja koji su istakli da su „obični“ ljudi uvijek spremni za rad na izgradnji povjerenja i rješavanje problema. „Obični građani su uvijek bili obični i oni su uvijek spremni za druženje. Političari su ti koji su pravi problem i njihov je zadatak da drže tenzije, a u svemu tome veliku ulogu igraju i mediji. Nevesinje je otvoreno i uvijek spremno za rad i saradnju“, kazao je jedan od učesnika „Naših razgovora“.

Prisutnim se obratio i Marko Antonio Brkić sa Sveučilišta Hercegovina, koji je istakao da ovi razgovori nisu predavanja već prilika za otvoren razgovor, te da živimo u periodu u kome je nemoguće neke teme staviti pod tepih. „Ne želim probleme ostaviti našoj djeci. To su problemi koje možemo riješiti, a koje ostavljamo po strani. Kultura dijaloga nije da sjednemo jednog dana i fino se ispričamo, kultura dijaloga je i rješavanje problema, trgovina, saradnja i sl. Mladi će danas nažalost radije sjesti u autobus za Dortmund nego pokušati nešto promijeniti u svojoj zajednici“, između ostalog, istakao je Marko Antonio Brkić.

Učenici SŠC-a „Aleksa Šantić“ su svojim aktivnim učešćem u dijalogu, uveliko doprinijeli kvalitetu „Naših razgovora“.

„U našoj posjeti Mostaru, obišli smo i crkve i džamije. Nismo imali granica. Družili smo se i ostvarili dobre kontakte koje i danas održavamo. Radimo i sarađujemo skupa, a to što imamo problem sa starijim koji nas pritišću i šire mržnju, to je nešto drugo. Mi želimo rad i saradnju i dobro se osjećamo“, kazala je jedna od učenica.

Svi učesnici, naročito učenici i profesori, su pružili ogromnu podršku kompletnom projektu. Učesnici su istakli da će uvijek biti spremni za sve aktivnosti u sklopu PRO-Budućnost projekta i da će rado biti naši domaćini, jer ove aktivnosti su zaista neophodne u njihovoj zajednici.

Forum građana Tuzle
Danijel Stjepanović

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

Loga

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.