Opština Mrkonjić Grad pristupila projektu PRO-Budućnost

Mrkonjic Grad

Opština Mrkonjić Grad zvanično je, od 19. 2. 2018. godine, postala članica projekta PRO-Budućnost, zajedno sa 69 ostalih općina/opština/gradova u Bosni i Hercegovini, a unutar kojeg svi zajednički doprinose boljem razumijevanju građana i naroda u BiH.

Sastanku povodom pristupanja projektu prisustvovali su načelnica Divna Aničić, predsjednik Skupštine opštine Milenko Milekić i stručna savjetnica za mlade i NVO Đurđica Šolak.

"Ovakav projekat potreban je Mrkonjić Gradu i stojimo na raspolaganju za sve naredne aktivnosti koje će se provoditi u našoj opštini", poručeno je sa sastanka.

Kroz projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu se radi sa mladima, nevladinim organizacijama, udruženjima žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, medijima i različitim nivoima institucija vlasti.

USAID-ov projekat PRO Budućnost provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS), sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

crs-LOGOWEB.png

Opština Mrkonjić Grad pristupila projektu PRO-Budućnost

Mrkonjic Grad

Opština Mrkonjić Grad zvanično je, od 19. 2. 2018. godine, postala članica projekta PRO-Budućnost, zajedno sa 69 ostalih općina/opština/gradova u Bosni i Hercegovini, a unutar kojeg svi zajednički doprinose boljem razumijevanju građana i naroda u BiH.

Sastanku povodom pristupanja projektu prisustvovali su načelnica Divna Aničić, predsjednik Skupštine opštine Milenko Milekić i stručna savjetnica za mlade i NVO Đurđica Šolak.

"Ovakav projekat potreban je Mrkonjić Gradu i stojimo na raspolaganju za sve naredne aktivnosti koje će se provoditi u našoj opštini", poručeno je sa sastanka.

Kroz projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu se radi sa mladima, nevladinim organizacijama, udruženjima žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, medijima i različitim nivoima institucija vlasti.

USAID-ov projekat PRO Budućnost provodi humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS), sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem u BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.