Priroda je ta koja spaja sve građane BiH

Priroda spaja

Predstavnici svih vjerskih zajednica danas u Goraždu govorili na temu zaštite okoline i ekoloških pitanja. Poručili – priroda je ta koja spaja sve građane Bosne i Hercegovine. Njihova publika bili su, između ostalog, mladi Goraždani, koji su nam govorili o tome kako oni vide Bosnu i Hercegovinu.

Tmurna politička svakodnevnica. No ne i građanska. U Goraždu danas dijalog. Onih koji odbijaju da se dijele.

“Na sceni su brojne političke manipulacije, koje političari koriste kako bi zadržali svoje pozicije, ali uvijek postoje izuzeci – ljudi koji vjeruju u BiH, vjeruju u dobro u ljudima i mladima i bore se svim silama da učine dobro za ovu zemlju”…

…kažu mladi Goraždani, pričajući o tome kako oni vide Bosnu i Hercegovinu

“Vjerujem u to da će BiH konačno jednog jutra osvanuti kao zemlja poželjna za mlade, ne samo iz BiH, već cijele Evrope”, kaže Ermin Bašaškić, srednjoškolac.

Paralelno sa diskurskom političke krize postoji i onaj o zajedničkom životu.

“Nema potrebe da se upoznajemo. Mi se znamo ovdje, godinama, živimo ovdje, sarađujemo. Mladima nije potrebno ni novo upoznavanje ni pomirenje. Mi se dobro znamo i poznajemo”, ističe Aldin Džananović, student mašinstva.

Sve ove poruke čuli smo od mladih Goraždana koje su danas okupili predstavnici svih vjerskih zajednica. Voda, zemlja, zrak – potrebni svima – spajaju ljude. Priroda – najdjačava svaki politički argument o razlikama. A treba nam svima – poručili su vjerski predstavnici mladima.

Djela prirode i djela čovjeka – i jedno i drugo se mogu vidjeti ovdje u izletištu Rorovi u Goraždu. Organizatori okruglog stola željeli su reći da je upravo priroda i zaštita životne sredine ono što bi trebalo spajati sve ljude i sve vjerske zajednice.

“Mnogo je toga pred nama, velika odgovornost, prije svega u obrazovanju naših vjernika, kako da se nose u izazovima modernog svijeta, a da sačuvaju sve ove resurse koji su nam ostavljeni u amanet”, podsjeća Igor Kožemjakin iz Jevrejske zajednice BiH, a pravoslavni sveštenik Nenad Tupeša dodaje:

“Svakako da je tema značajna i da nas približava i da omogućava prisnije približavanje stavova i ljudi koji pripadaju različitim zajednicama”.

“Ova tematika govori o simbiozi koja postoji između biljaka i životinja i ljuskih bića. Jer, u samoj riječi ‘životinja’ krije se riječ život. Znači, mora postojati dijalog – slušanje i promatranje svega što nas okružuje”, poručuje Orhan Jašić, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo.

I kada poruke u svijetu politike sugerišu da je dijalog skoro nemoguć, priroda šalje druge poruke. Iako se čovjek nekad protiv nje i okrene, ona ipak ne pravi razlike.

Video prilog na linku: http://ba.n1info.com/a138250/Vijesti/Vijesti/Priroda-je-ta-koja-spaja-sve-gradjane-BiH.html

crs-LOGOWEB.png

Priroda je ta koja spaja sve građane BiH

Priroda spaja

Predstavnici svih vjerskih zajednica danas u Goraždu govorili na temu zaštite okoline i ekoloških pitanja. Poručili – priroda je ta koja spaja sve građane Bosne i Hercegovine. Njihova publika bili su, između ostalog, mladi Goraždani, koji su nam govorili o tome kako oni vide Bosnu i Hercegovinu.

Tmurna politička svakodnevnica. No ne i građanska. U Goraždu danas dijalog. Onih koji odbijaju da se dijele.

“Na sceni su brojne političke manipulacije, koje političari koriste kako bi zadržali svoje pozicije, ali uvijek postoje izuzeci – ljudi koji vjeruju u BiH, vjeruju u dobro u ljudima i mladima i bore se svim silama da učine dobro za ovu zemlju”…

…kažu mladi Goraždani, pričajući o tome kako oni vide Bosnu i Hercegovinu

“Vjerujem u to da će BiH konačno jednog jutra osvanuti kao zemlja poželjna za mlade, ne samo iz BiH, već cijele Evrope”, kaže Ermin Bašaškić, srednjoškolac.

Paralelno sa diskurskom političke krize postoji i onaj o zajedničkom životu.

“Nema potrebe da se upoznajemo. Mi se znamo ovdje, godinama, živimo ovdje, sarađujemo. Mladima nije potrebno ni novo upoznavanje ni pomirenje. Mi se dobro znamo i poznajemo”, ističe Aldin Džananović, student mašinstva.

Sve ove poruke čuli smo od mladih Goraždana koje su danas okupili predstavnici svih vjerskih zajednica. Voda, zemlja, zrak – potrebni svima – spajaju ljude. Priroda – najdjačava svaki politički argument o razlikama. A treba nam svima – poručili su vjerski predstavnici mladima.

Djela prirode i djela čovjeka – i jedno i drugo se mogu vidjeti ovdje u izletištu Rorovi u Goraždu. Organizatori okruglog stola željeli su reći da je upravo priroda i zaštita životne sredine ono što bi trebalo spajati sve ljude i sve vjerske zajednice.

“Mnogo je toga pred nama, velika odgovornost, prije svega u obrazovanju naših vjernika, kako da se nose u izazovima modernog svijeta, a da sačuvaju sve ove resurse koji su nam ostavljeni u amanet”, podsjeća Igor Kožemjakin iz Jevrejske zajednice BiH, a pravoslavni sveštenik Nenad Tupeša dodaje:

“Svakako da je tema značajna i da nas približava i da omogućava prisnije približavanje stavova i ljudi koji pripadaju različitim zajednicama”.

“Ova tematika govori o simbiozi koja postoji između biljaka i životinja i ljuskih bića. Jer, u samoj riječi ‘životinja’ krije se riječ život. Znači, mora postojati dijalog – slušanje i promatranje svega što nas okružuje”, poručuje Orhan Jašić, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo.

I kada poruke u svijetu politike sugerišu da je dijalog skoro nemoguć, priroda šalje druge poruke. Iako se čovjek nekad protiv nje i okrene, ona ipak ne pravi razlike.

Video prilog na linku: http://ba.n1info.com/a138250/Vijesti/Vijesti/Priroda-je-ta-koja-spaja-sve-gradjane-BiH.html

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

Loga

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.