PRO-Budućnost: Idemo dalje

Idemo dalje

IDEMO DALJE: U nastavku aktivnosti projekta PRO-Budućnost u Općini Prozor-Rama održan je sastanak radne grupe. Bilo je govora o osnaživanju same radne grupe, pridruživanju novih članova i kreiranju sljedećih koraka za uključivanje što većeg broja građana u različite aktivnosti PRO-Budućnosti koje će biti od velike koristi za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

“Predstavnici Općine i NVO-a su još jednom pokazali svoju zainteresiranost i volju za sve ono što im PRO-Budućnost nudi, ali i želju za jačim i snažnijim uključivanjem cijele zajednice s ovog područja. Nova, proširena, snažnija i jača radna grupa će sasvim sigurno tome i doprinijeti”, poručeno je sa ovog sastanka.

crs-LOGOWEB.png

PRO-Budućnost: Idemo dalje

Idemo dalje

IDEMO DALJE: U nastavku aktivnosti projekta PRO-Budućnost u Općini Prozor-Rama održan je sastanak radne grupe. Bilo je govora o osnaživanju same radne grupe, pridruživanju novih članova i kreiranju sljedećih koraka za uključivanje što većeg broja građana u različite aktivnosti PRO-Budućnosti koje će biti od velike koristi za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

“Predstavnici Općine i NVO-a su još jednom pokazali svoju zainteresiranost i volju za sve ono što im PRO-Budućnost nudi, ali i želju za jačim i snažnijim uključivanjem cijele zajednice s ovog područja. Nova, proširena, snažnija i jača radna grupa će sasvim sigurno tome i doprinijeti”, poručeno je sa ovog sastanka.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.