Tolerancija u praksi

Tolerancija 1

“Predrasude dolaze iz straha od nepoznatog i drugačijeg. Ako se dovoljno upoznamo, sigurno će taj strah nestati.”, jedna je od poruka s okruglog stola “Poštuj moju različitost” održanog u Udruženju žena “Teočak” povodom Međunarodnog dana tolerancije, a u sklopu lokalne incijative projekta PRO-Budućnost.

Tolerancija 2

Na okruglom stolu učestvovali su direktori osnovnih škola “Sapna”,”Teočak”, “Aleksa Šantić” iz Ugljevika, “Sveti Sava” iz Lopara, članice i članovi radnih grupa Teočak, Ugljevik, Sapna i Lopare, a bili su prisutni i predstavnici lokalne zajednice i vjerskih zajednica.

Tolerancija 3

crs-LOGOWEB.png

Tolerancija u praksi

Tolerancija 1

“Predrasude dolaze iz straha od nepoznatog i drugačijeg. Ako se dovoljno upoznamo, sigurno će taj strah nestati.”, jedna je od poruka s okruglog stola “Poštuj moju različitost” održanog u Udruženju žena “Teočak” povodom Međunarodnog dana tolerancije, a u sklopu lokalne incijative projekta PRO-Budućnost.

Tolerancija 2

Na okruglom stolu učestvovali su direktori osnovnih škola “Sapna”,”Teočak”, “Aleksa Šantić” iz Ugljevika, “Sveti Sava” iz Lopara, članice i članovi radnih grupa Teočak, Ugljevik, Sapna i Lopare, a bili su prisutni i predstavnici lokalne zajednice i vjerskih zajednica.

Tolerancija 3

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.