United for peace

UFP

Ustikolina je malo naseljeno mjesto i središte općine Foča-Ustikolina koje se nalazi kod ušća rijeke Koline u Drinu. Stanovništvo se tu najviše bavi zemljoradnjom, a manji broj uposlen je u organima uprave, javnim ustanovama i nekoliko privrednih subjekata. Ljudi Ustokline svoju perspektivu, između ostalog, najviše vide u privrednom i turističkom razvoju.

A mladi?
Oni će nam svoje priče uskoro ispričati.
U Domu omladine jučer je održana radionica na kojoj su učestvovali mladi aktivisti Omladinskog saveza Ustikolina. Radionicu je organizovalo Udruženje za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u okviru projekta “United for peace” a mladi aktivisti svoje su priče snimili i dokumentovali. Uskoro ćemo ih čuti i vidjeti.

#PROBuducnost #iovojeBiH

crs-LOGOWEB.png

United for peace

UFP

Ustikolina je malo naseljeno mjesto i središte općine Foča-Ustikolina koje se nalazi kod ušća rijeke Koline u Drinu. Stanovništvo se tu najviše bavi zemljoradnjom, a manji broj uposlen je u organima uprave, javnim ustanovama i nekoliko privrednih subjekata. Ljudi Ustokline svoju perspektivu, između ostalog, najviše vide u privrednom i turističkom razvoju.

A mladi?
Oni će nam svoje priče uskoro ispričati.
U Domu omladine jučer je održana radionica na kojoj su učestvovali mladi aktivisti Omladinskog saveza Ustikolina. Radionicu je organizovalo Udruženje za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u okviru projekta “United for peace” a mladi aktivisti svoje su priče snimili i dokumentovali. Uskoro ćemo ih čuti i vidjeti.

#PROBuducnost #iovojeBiH

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

Loga

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.