PLATFORMA ZA MIR

Platforma za mir (kliknuti za brošuru o platformi) je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Ovaj dokument, kreiran u formi deklaracije, rezultat je intezivnog rada u više od 70 lokalnih zajednica u BiH, te u saradnji sa odgovarajućim ekspertima koji su svoje vrijeme i znanje stavili na raspolaganje projektu i građanima i narodima u našoj zemlji.

Platformu je 6. 6. 2017. godine usvojilo Vijeće/Savjet ministara Bosne i Hercegovine, dok je, nedugo zatim, primila k znanju i Zajednička komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon toga, Predstavnički dom PS BiH usvojio je Platformu za mir na nastavku 62. sjednice, održane 5. 7. 2018. godine, čime je poslata snažna poruka mira i stabilnosi kako unutrašnjim, tako i vanjskim akterima. Detalji o usvajanju dostupni su na linku u nastavku: https://probuducnost.ba/novo/usvojena-platforma-za-mir

Dom naroda PS BiH usvojio je Platformu za mir na 41. sjednici, održanoj 27. 7. 2018. godine, te je, na taj način, poslao istu poruku javnosti kao i Predstavnički dom PS BiH. Detalji o usvjanju u Domu naroda PS BiH: https://probuducnost.ba/novo/platforma-usvojena-u-domu-naroda

Navedeni dokument su, osim navedenih, usvojili i/ili potpisali i: Načelnici i gradonačelnici svih zajednica iz okvira projekta PRO-Budućnost, Skupština Kantona/Županije zapadnohercegovačke, Skupština Kantona 10 (Hercegbosanska županija - HBŽ), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, brojne skupštine opština i gradova/gradska i općinska vijeća (Općinsko vijeće Sapna, Skupština opštine Sokolac, Općinsko vijeće Teočak, Skupština opštine Trnovo, Općinsko vijeće Vareš, Općinsko vijeće Žepče, Općinsko vijeće Gračanica, Općinsko vijeće Doboj Jug, Općinsko vijeće Gradačac, Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo, Općinsko vijeće Maglaj, Općinsko vijeće Bosanska Krupa, Općinsko vijeće Drvar, Skupština opštine Vukosavlje, Skupština opštine Petrovo, Skupština opštine Kostajnica, Općinsko vijeće Bosanski Petrovac, Skupština opštine Višegrad, Opštinsko vijeće Glamoč, Općinsko vijeće Usora, Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, Skupština opštine Novo Goražde, Općinsko vijeće Novi Travnik, Općinsko vijeće Breza i Skupština opštine Novi Grad), devet većih parlamentarnih poltičkih partija, vladika Grigorije, kardinal Vinko Puljić, muftija mostarski Salem Dedović, Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, Vlč. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, mediji, udruženja žrtava rata iz svih naroda i NVO. Platformu su ranije podržala i sva tri člana Predsjedništva BiH, zastupnici iz svih većih stranaka u PS BiH, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugi.

Sumirano, ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Tekst Platforme za mir na sva tri službena jezika i oba pisma:

BOSANSKI (kliknuti za dokument)

HRVATSKI (kliknuti za dokument)

SRPSKI (kliknuti za dokument)

 

crs-LOGOWEB.png

PLATFORMA ZA MIR

Platforma za mir (kliknuti za brošuru o platformi) je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Ovaj dokument, kreiran u formi deklaracije, rezultat je intezivnog rada u više od 70 lokalnih zajednica u BiH, te u saradnji sa odgovarajućim ekspertima koji su svoje vrijeme i znanje stavili na raspolaganje projektu i građanima i narodima u našoj zemlji.

Platformu je 6. 6. 2017. godine usvojilo Vijeće/Savjet ministara Bosne i Hercegovine, dok je, nedugo zatim, primila k znanju i Zajednička komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon toga, Predstavnički dom PS BiH usvojio je Platformu za mir na nastavku 62. sjednice, održane 5. 7. 2018. godine, čime je poslata snažna poruka mira i stabilnosi kako unutrašnjim, tako i vanjskim akterima. Detalji o usvajanju dostupni su na linku u nastavku: https://probuducnost.ba/novo/usvojena-platforma-za-mir

Dom naroda PS BiH usvojio je Platformu za mir na 41. sjednici, održanoj 27. 7. 2018. godine, te je, na taj način, poslao istu poruku javnosti kao i Predstavnički dom PS BiH. Detalji o usvjanju u Domu naroda PS BiH: https://probuducnost.ba/novo/platforma-usvojena-u-domu-naroda

Navedeni dokument su, osim navedenih, usvojili i/ili potpisali i: Načelnici i gradonačelnici svih zajednica iz okvira projekta PRO-Budućnost, Skupština Kantona/Županije zapadnohercegovačke, Skupština Kantona 10 (Hercegbosanska županija - HBŽ), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, brojne skupštine opština i gradova/gradska i općinska vijeća (Općinsko vijeće Sapna, Skupština opštine Sokolac, Općinsko vijeće Teočak, Skupština opštine Trnovo, Općinsko vijeće Vareš, Općinsko vijeće Žepče, Općinsko vijeće Gračanica, Općinsko vijeće Doboj Jug, Općinsko vijeće Gradačac, Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo, Općinsko vijeće Maglaj, Općinsko vijeće Bosanska Krupa, Općinsko vijeće Drvar, Skupština opštine Vukosavlje, Skupština opštine Petrovo, Skupština opštine Kostajnica, Općinsko vijeće Bosanski Petrovac, Skupština opštine Višegrad, Opštinsko vijeće Glamoč, Općinsko vijeće Usora, Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje, Skupština opštine Novo Goražde, Općinsko vijeće Novi Travnik, Općinsko vijeće Breza i Skupština opštine Novi Grad), devet većih parlamentarnih poltičkih partija, vladika Grigorije, kardinal Vinko Puljić, muftija mostarski Salem Dedović, Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, Vlč. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, mediji, udruženja žrtava rata iz svih naroda i NVO. Platformu su ranije podržala i sva tri člana Predsjedništva BiH, zastupnici iz svih većih stranaka u PS BiH, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugi.

Sumirano, ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

Tekst Platforme za mir na sva tri službena jezika i oba pisma:

BOSANSKI (kliknuti za dokument)

HRVATSKI (kliknuti za dokument)

SRPSKI (kliknuti za dokument)

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.