Objava javnog poziva za projekte razvoja društvene kohezije

JAVNI POZIV 2

PRO-Budućnost objavljuje javni poziv na koji se mogu prijaviti: omladinske organizacije, organizacije civilnog društva, ekološke organizacije i organizacije koje djeluju pri vjerskim zajednicama i bave se međureligijskim dijalogom.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir (kliknuti za više informacija), koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Rok i način apliciranja 
Od aplikanata se traži da do 01. 04. 2022. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu putem online upitnika sa svim traženim obrascima (u nastavku). 

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja, unapređenja dijaloga i razvoja društvene kohezije u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz nastavka.
Klikom na dokumente pored oblasti otvara se online upitnik i set dokumenata za aplikaciju:

Mali grantovi za razvoj društvene kohezije
Online upitnik: Prijava.
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog.
 
Obrazac budžeta je dostupan za sve na OVOM linku.

USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).
 
Sretno svima!

crs-LOGOWEB.png

Objava javnog poziva za projekte razvoja društvene kohezije

JAVNI POZIV 2

PRO-Budućnost objavljuje javni poziv na koji se mogu prijaviti: omladinske organizacije, organizacije civilnog društva, ekološke organizacije i organizacije koje djeluju pri vjerskim zajednicama i bave se međureligijskim dijalogom.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir (kliknuti za više informacija), koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Rok i način apliciranja 
Od aplikanata se traži da do 01. 04. 2022. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu putem online upitnika sa svim traženim obrascima (u nastavku). 

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja, unapređenja dijaloga i razvoja društvene kohezije u BiH. Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za oblasti/aktivnosti/inicijative iz nastavka.
Klikom na dokumente pored oblasti otvara se online upitnik i set dokumenata za aplikaciju:

Mali grantovi za razvoj društvene kohezije
Online upitnik: Prijava.
Linkovi: JAVNI POZIV i OBRAZAC za projektni prijedlog.
 
Obrazac budžeta je dostupan za sve na OVOM linku.

USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).
 
Sretno svima!

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

Loga

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.