Nerzuk Ćurak: Naše razlike ne smiju biti prepreka zajedničkom gledištu

U okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost profesor Nerzuk Ćurak je razgovarao sa nastavnicima muzičkih škola iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Niša o mirovnom obrazovanju i tome kako svaki edukator može doprinijeti izgradnji mira ako sa mladima radi na razvijanju vrijednosti kao što su ljubav, zajedništvo, empatija i uvažavanje drugog i drugačijeg.  

Učestvujući u projektu PRO-Budućnost i putujući širom BiH, Ćurak se uvjerio da veliki broj ljudi podrazumijeva mir kao nešto normalno i svakodnevno, dok on smatra da je mir najveći mogući zahtjev na koji svaki građanin treba da odgovori.

„Za nas, svjedoke ovog vremena, se pojavljuje kao imperativ – da vidimo šta mi možemo uraditi u našim malim zajednicama da sačuvamo mir, da proizvedemo mir i da gradimo bolja, pravednija i inkluzivnija društva. Sve naše razlike ne smiju biti prepreka proizvodnji zajedničkog gledišta. I evo upravo muzičke škole iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva su dokaz kako se može proizvoditi zajedničko gledište bez obzira na vrlo tešku i napetu političku situaciju“, kazao je on.

Ćurak smatra da je obrazovanje snažan instrument promjene društvene svijesti, ali je politička podrška mirovnom obrazovanju više izuzetak nego pravilo. Donosioci odluka su skloniji militarizmu nego pacifizmu i kompromis se često naziva izdajom, te je potrebno mijenjati taj mentalitet i tražiti saveznike među donosiocima odluka kako bismo „ohrabrili dividende mira“.

„Pravo zlo nasilje je ono koje mi ne vidimo, koje je u strukturama države, u strukturama društva, u kulturi zajednice. Kad vi generacijama šaljete loše poruke o nekom drugom – vi stvarate transgeneracijske okidače nasilja“, kazao je Ćurak, te dodao da je transformacija tog strukturnog i kulturnog nasilja u strukturni i kulturni mir poduhvat koji je za nas sve obaveza.

„Da naše državne strukture, društvene strukture budu institucije mira, a ne nasilja. Da inkluzija i empatija prevladaju kulturu straha“.

Ćurak smatra da se kroz povezivanje aktera iz formalnog i neformalnog sektora obrazovanja može jako puno uraditi na izgradnji mira. Ipak, ističe da je neshvatljivo da mir ne može biti opća agenda svih, te kako se sve više vraća regresivna desničarska ideologija u društvo zbog čega je neophodno da pedagozi kod djece razvijaju mehanizme „sa onu stranu nacionalizma“, a to su empatija i solidarnost.

„To je zahtjev koji se postavlja pred sviju nas – zahtjev pedagogije mira. I nije nužno da to bude novi predmet. Meni je puno važnije da mi zarazimo svaku oblast mirovnim obrazovanjem. Da ta ideja mira postane jedan od sadržaja svakog predmeta. Međusobno trebamo da se upoznajemo, da razvijamo mirovne vještine, da znamo kako ćemo o teškim stvarima, konfliktnim stvarima, pričati.(...) Onda te mirovne vještine pretačete u mirovni odgoj, a kao rezultat toga proizađu mirovne kompetencije“.

____________________________________

Nerzuk Ćurak doktor je političkih nauka, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik,  javni intelektualac, mirovni aktivista. Između ostalog, voditelj je prve generacije doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje predaje Geopolitičke studije suvremenog svijeta i Istraživanje mira u regionalnoj perspektivi. Šef je Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija na istom fakultetu. Kao ekspert iz oblasti mirovnih studija intenzivno sarađuje na projektu izgradnje mira PRO-Budućnost.

crs-LOGOWEB.png

Nerzuk Ćurak: Naše razlike ne smiju biti prepreka zajedničkom gledištu

U okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost profesor Nerzuk Ćurak je razgovarao sa nastavnicima muzičkih škola iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Niša o mirovnom obrazovanju i tome kako svaki edukator može doprinijeti izgradnji mira ako sa mladima radi na razvijanju vrijednosti kao što su ljubav, zajedništvo, empatija i uvažavanje drugog i drugačijeg.  

Učestvujući u projektu PRO-Budućnost i putujući širom BiH, Ćurak se uvjerio da veliki broj ljudi podrazumijeva mir kao nešto normalno i svakodnevno, dok on smatra da je mir najveći mogući zahtjev na koji svaki građanin treba da odgovori.

„Za nas, svjedoke ovog vremena, se pojavljuje kao imperativ – da vidimo šta mi možemo uraditi u našim malim zajednicama da sačuvamo mir, da proizvedemo mir i da gradimo bolja, pravednija i inkluzivnija društva. Sve naše razlike ne smiju biti prepreka proizvodnji zajedničkog gledišta. I evo upravo muzičke škole iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva su dokaz kako se može proizvoditi zajedničko gledište bez obzira na vrlo tešku i napetu političku situaciju“, kazao je on.

Ćurak smatra da je obrazovanje snažan instrument promjene društvene svijesti, ali je politička podrška mirovnom obrazovanju više izuzetak nego pravilo. Donosioci odluka su skloniji militarizmu nego pacifizmu i kompromis se često naziva izdajom, te je potrebno mijenjati taj mentalitet i tražiti saveznike među donosiocima odluka kako bismo „ohrabrili dividende mira“.

„Pravo zlo nasilje je ono koje mi ne vidimo, koje je u strukturama države, u strukturama društva, u kulturi zajednice. Kad vi generacijama šaljete loše poruke o nekom drugom – vi stvarate transgeneracijske okidače nasilja“, kazao je Ćurak, te dodao da je transformacija tog strukturnog i kulturnog nasilja u strukturni i kulturni mir poduhvat koji je za nas sve obaveza.

„Da naše državne strukture, društvene strukture budu institucije mira, a ne nasilja. Da inkluzija i empatija prevladaju kulturu straha“.

Ćurak smatra da se kroz povezivanje aktera iz formalnog i neformalnog sektora obrazovanja može jako puno uraditi na izgradnji mira. Ipak, ističe da je neshvatljivo da mir ne može biti opća agenda svih, te kako se sve više vraća regresivna desničarska ideologija u društvo zbog čega je neophodno da pedagozi kod djece razvijaju mehanizme „sa onu stranu nacionalizma“, a to su empatija i solidarnost.

„To je zahtjev koji se postavlja pred sviju nas – zahtjev pedagogije mira. I nije nužno da to bude novi predmet. Meni je puno važnije da mi zarazimo svaku oblast mirovnim obrazovanjem. Da ta ideja mira postane jedan od sadržaja svakog predmeta. Međusobno trebamo da se upoznajemo, da razvijamo mirovne vještine, da znamo kako ćemo o teškim stvarima, konfliktnim stvarima, pričati.(...) Onda te mirovne vještine pretačete u mirovni odgoj, a kao rezultat toga proizađu mirovne kompetencije“.

____________________________________

Nerzuk Ćurak doktor je političkih nauka, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik,  javni intelektualac, mirovni aktivista. Između ostalog, voditelj je prve generacije doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje predaje Geopolitičke studije suvremenog svijeta i Istraživanje mira u regionalnoj perspektivi. Šef je Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija na istom fakultetu. Kao ekspert iz oblasti mirovnih studija intenzivno sarađuje na projektu izgradnje mira PRO-Budućnost.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.