Održana izložba portreta žrtava rata „Lično“ u Federalnom Parlamentu

U Parlamentu Federacije BiH je u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost održana izložba „Lično“ koju čini 20 portreta žrtava rata i njihove mirovne poruke.

Izložba je prvi put organizovana za federalne zastupnike i delegate, te uz podršku rukovodstava oba doma, čime su institucije vlasti poslale poruku da bez razumijevanja prošlosti i inkluzivne memorijalizacije ne možemo graditi zdravu budućnost.

„Drago mi je da vidim da je ova izložba postavljena pred donosiocima odluka koji mogu napraviti istinsku razliku na putu ove države prema održivom miru. Vaša podrška ovoj izložbi je veliki korak naprijed i pogled u budućnost kakva treba biti – budućnost u kojoj je patnja svake žrtve priznata i gdje jednostrani narativi o prošlosti nisu dobrodošli“, kazala je otpravnica poslova Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Deborah Mennuti.

Kao populacija koja je najteže prošla tokom rata, izuzetno je važna poruka koju ovom izložbom šalju žrtve rata – heroji mira – a to je da je moguće napraviti pomak naprijed u dijalogu, te da je njihovo međusobno razumijevanje i prihvatanje istinski put ka pomirenju i opomena da se zločin nikada i nikome ne ponovi.

„Dolazim iz Prijedora, iz sela Zecovi gdje sam preživio strijeljanje u kojem su ubijeni brojni članovi moje porodice. Mene je komšija Srbin primio u svoju kuću i čuvao me osam dana - on je rizikovao svoj život da bi spasio moj. Zbog toga i jesam ovdje – da kažem da ne trebamo ljude gledati po vjeri i naciji – u svim ljudima ima dobrih i loših“, kazao je Zijad Bačić koji se obratio u ime svih protagonista izložbe.

Prisutnima su se obratile i predstavnice Predstavničkog i Doma naroda – Mirjana Marinković-Lepić i Miomirka Melank, ističući kako je povjerenje najvažniji socijalni resurs, te da bez njega nema izgradnje kvalitetne države i društva.

„Mi danas ovim činom to povjerenje gradimo. Svaka od ovih žrtava šalje nam poruku o nužnosti praštanja, potrebi za dijalogom i da mir nema alternativu. Činjenica da smo danas ugostili ovu izložbu govori da smo kao predstavnici vlasti spremni na političku implementaciju onoga što nam ljudi sa fotografija govore i poručuju“, kazala je Marinković-Lepić, predsjedavajuća Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

Izložba „Lično“, sarajevskog fotografa Velije Hasanbegovića je nastala u okviru USAID-ovog projekta izgradnje mira PRO-Budućnost, a nakon što je premijerno postavljena u Historijskom muzeju BiH 2017. godine, bila u brojnim institucijama širom BiH, te putovala u region, danas su i oba doma Parlamenta Federacije bili njeni domaćini. 

  

crs-LOGOWEB.png

Održana izložba portreta žrtava rata „Lično“ u Federalnom Parlamentu

U Parlamentu Federacije BiH je u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost održana izložba „Lično“ koju čini 20 portreta žrtava rata i njihove mirovne poruke.

Izložba je prvi put organizovana za federalne zastupnike i delegate, te uz podršku rukovodstava oba doma, čime su institucije vlasti poslale poruku da bez razumijevanja prošlosti i inkluzivne memorijalizacije ne možemo graditi zdravu budućnost.

„Drago mi je da vidim da je ova izložba postavljena pred donosiocima odluka koji mogu napraviti istinsku razliku na putu ove države prema održivom miru. Vaša podrška ovoj izložbi je veliki korak naprijed i pogled u budućnost kakva treba biti – budućnost u kojoj je patnja svake žrtve priznata i gdje jednostrani narativi o prošlosti nisu dobrodošli“, kazala je otpravnica poslova Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Deborah Mennuti.

Kao populacija koja je najteže prošla tokom rata, izuzetno je važna poruka koju ovom izložbom šalju žrtve rata – heroji mira – a to je da je moguće napraviti pomak naprijed u dijalogu, te da je njihovo međusobno razumijevanje i prihvatanje istinski put ka pomirenju i opomena da se zločin nikada i nikome ne ponovi.

„Dolazim iz Prijedora, iz sela Zecovi gdje sam preživio strijeljanje u kojem su ubijeni brojni članovi moje porodice. Mene je komšija Srbin primio u svoju kuću i čuvao me osam dana - on je rizikovao svoj život da bi spasio moj. Zbog toga i jesam ovdje – da kažem da ne trebamo ljude gledati po vjeri i naciji – u svim ljudima ima dobrih i loših“, kazao je Zijad Bačić koji se obratio u ime svih protagonista izložbe.

Prisutnima su se obratile i predstavnice Predstavničkog i Doma naroda – Mirjana Marinković-Lepić i Miomirka Melank, ističući kako je povjerenje najvažniji socijalni resurs, te da bez njega nema izgradnje kvalitetne države i društva.

„Mi danas ovim činom to povjerenje gradimo. Svaka od ovih žrtava šalje nam poruku o nužnosti praštanja, potrebi za dijalogom i da mir nema alternativu. Činjenica da smo danas ugostili ovu izložbu govori da smo kao predstavnici vlasti spremni na političku implementaciju onoga što nam ljudi sa fotografija govore i poručuju“, kazala je Marinković-Lepić, predsjedavajuća Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

Izložba „Lično“, sarajevskog fotografa Velije Hasanbegovića je nastala u okviru USAID-ovog projekta izgradnje mira PRO-Budućnost, a nakon što je premijerno postavljena u Historijskom muzeju BiH 2017. godine, bila u brojnim institucijama širom BiH, te putovala u region, danas su i oba doma Parlamenta Federacije bili njeni domaćini. 

  

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.