Dan ljudskih prava: Dodjela Novinarske nagrade Srđan Aleksić i Mirovne nagrade

SA nagrada 2017

Povodom 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Mreža za izgradnju mira i USAID-ov projekat PRO-Budućnost organizuju svečanost u Velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na Međunarodni dan ljudskih prava 10. 12. 2018. sa početkom u 11 časova.

Na svečanosti će govoriti ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, zamjenica ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država Ellen Germain i Aleksandar Žolja u ime Mreže za izgradnju mira i projekta PRO-Budućnost.

U okviru svečanosti biće dodijeljene novinarska nagrada Srđan Aleksić i Mirovna nagrada.

Dobitnice novinarske nagrade Srđan Aleksić za 2018. godinu su Đenana Kaminić Puce sa televizije N1, novinarka Radija Slobodna Evropa Maja Nikolić i novinarka BH Radija 1 Mirela Huković Hodžić.

Ovogodišnji dobitnici Mirovne nagrade su Jasminka Drino Kirlić, aktivistkinja iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i OŠ „Dositej Obradović“ iz Doboja. Dobitinici specijalnih plaketa u okviru ove nagrade su Čedomir Glavaš, aktivista iz Bratunca i Kuća dobrih tonova iz Srebrenice.

Za kulturno-umjetnički dio programa biće zadužen hor Druge gimnazije iz Sarajeva.

Događaju će prisustvovati predstavnici svih nivoa vlasti, predstavnici diplomatskog kora, kao i učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola iz Sarajeva, te predstavnici nevladinih organizacija i medija.

crs-LOGOWEB.png

Dan ljudskih prava: Dodjela Novinarske nagrade Srđan Aleksić i Mirovne nagrade

SA nagrada 2017

Povodom 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Mreža za izgradnju mira i USAID-ov projekat PRO-Budućnost organizuju svečanost u Velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na Međunarodni dan ljudskih prava 10. 12. 2018. sa početkom u 11 časova.

Na svečanosti će govoriti ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, zamjenica ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država Ellen Germain i Aleksandar Žolja u ime Mreže za izgradnju mira i projekta PRO-Budućnost.

U okviru svečanosti biće dodijeljene novinarska nagrada Srđan Aleksić i Mirovna nagrada.

Dobitnice novinarske nagrade Srđan Aleksić za 2018. godinu su Đenana Kaminić Puce sa televizije N1, novinarka Radija Slobodna Evropa Maja Nikolić i novinarka BH Radija 1 Mirela Huković Hodžić.

Ovogodišnji dobitnici Mirovne nagrade su Jasminka Drino Kirlić, aktivistkinja iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i OŠ „Dositej Obradović“ iz Doboja. Dobitinici specijalnih plaketa u okviru ove nagrade su Čedomir Glavaš, aktivista iz Bratunca i Kuća dobrih tonova iz Srebrenice.

Za kulturno-umjetnički dio programa biće zadužen hor Druge gimnazije iz Sarajeva.

Događaju će prisustvovati predstavnici svih nivoa vlasti, predstavnici diplomatskog kora, kao i učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola iz Sarajeva, te predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.