Jevrejska zajednica u BiH potpisala Platformu za mir

JakobFinci1

Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, potpisao je Platformu za mir, na taj način dajući doprinos naporima na izgradnji povjerenja i postizanju trajnog i održivog mira u našoj zemlji.

G. Finci se, tokom sastanka, osvrnuo na kompleksnu političku situaciju u kojoj se nalazimo, te pozvao na aktivnije i istrajnije djelovanje na zbližavanju naroda i građana u BiH i postizanje širokog dogovora u društvu, koji će voditi trajnom miru.

Osim navedenog, na sastanku je bilo riječi i o saradnji USAID-ovog projekta PRO-Budućnost sa crkvama i vjerskim zajednicama i svrsishodnijem uključivanju Jevrejske zajednice u BiH u područja djelovanja projekta, sa akcentom na obrazovanje.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne terenske aktivnosti. Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

JevrejskaZajednica1

crs-LOGOWEB.png

Jevrejska zajednica u BiH potpisala Platformu za mir

JakobFinci1

Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, potpisao je Platformu za mir, na taj način dajući doprinos naporima na izgradnji povjerenja i postizanju trajnog i održivog mira u našoj zemlji.

G. Finci se, tokom sastanka, osvrnuo na kompleksnu političku situaciju u kojoj se nalazimo, te pozvao na aktivnije i istrajnije djelovanje na zbližavanju naroda i građana u BiH i postizanje širokog dogovora u društvu, koji će voditi trajnom miru.

Osim navedenog, na sastanku je bilo riječi i o saradnji USAID-ovog projekta PRO-Budućnost sa crkvama i vjerskim zajednicama i svrsishodnijem uključivanju Jevrejske zajednice u BiH u područja djelovanja projekta, sa akcentom na obrazovanje.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u više od 70 lokalnih zajednica u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne terenske aktivnosti. Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

JevrejskaZajednica1

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.