Nagrađeni najbolji eseji Male škole za izgradnju mira

Sedmicu mira obilježili smo odavanjem priznanja novim mirovnjakinjama koje su se na poseban način pridružile PRO-Budućnost porodici. U prisustvu nekoliko prijatelja i partnera projekta PRO-Budućnost u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu upriličena je ceremonija dodjele nagrada Rejhani Halilović i Elizabeth Hughes Jovanović, autoricama najboljih eseja napisanih u okviru online Male škole za izgradnju mira (MŠIM).

Eseji „Gdje je mir“ Rejhane iz Sarajeva i „Definiranje čovječanstva“, Elizabeth iz Foče pobijedili su u zavidnoj konkurenciji od preko 20 radova koji su ove godine pristigli od polaznika Male škole za izgradnju mira.

Ceremonijom dodjele nagrada okončan je sedmi ciklus MŠIM. Škola je trajala nešto više od dva mjeseca i kroz osam tematskih cjelina polaznicima je približila procese razrješenja konflikta, izgradnju mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te ulogu različitih društvenih pojava u izgradnji mira.

Edita Čolo-Zahirović iz projekta PRO-Budućnost je kazala da je ideja za ovu školu nastala kako bi se omogućilo svim građanima da postignu razumijevanje izgradnje mira, te da je vidljivo iz radova koje su polaznici slali da su ih predavanja poticala na razmišljanje o miru, što su potvrdile i autorice nagrađenih eseja. 

„Ova škola je zaista ostavila jedan pozitivan uticaj na mene i dodatno me ohrabrila da temi mira i ljudskih prava posvetim dodatnu pažnju. Ja bih poručila da svako treba da krene od sebe, da pronađe svoj mir kako bi zajedno kreirali društvo bez granica, društvo u kojem će svi razmišljati, govoriti i djelovati na jedan iskren, zdrav i racionalan način, društvo bez podjela. Nadam se da će mnogi ljudi koristiti Malu školu i da će ih stečeno znanje podstreknuti da unutar sebe nose misao da je u životu najvažnije biti čovjek“, kazala je Rejhana.

Elizabeth Hughes Jovanović se osvrnula na svoj rad koji je posvećen prirodnoj ljudskoj želi da definiše ljude oko sebe i dijeli na „nas“ i „njih“, kazavši da je željela ukazati na činjenicu da to postaje problematično onda kada se na osnovu ljudskih osobina donose pogrešni zaključci o njima.

„Pretpostaviti nešto negativno o nekome na osnovu karakteristika koje su njemu prirodne je destruktivno i uzrokuje destrukciju u društvu“, dodala je ona.

MŠIM je pokrenuta 2015. u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji implementira CRS i do sada ju je pohađalo blizu 500 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira. Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

Sve eseje koji su do sada nagrađeni u okviru MŠIM čitajte na https://sspb.probuducnost.ba/novosti/.

crs-LOGOWEB.png

Nagrađeni najbolji eseji Male škole za izgradnju mira

Sedmicu mira obilježili smo odavanjem priznanja novim mirovnjakinjama koje su se na poseban način pridružile PRO-Budućnost porodici. U prisustvu nekoliko prijatelja i partnera projekta PRO-Budućnost u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu upriličena je ceremonija dodjele nagrada Rejhani Halilović i Elizabeth Hughes Jovanović, autoricama najboljih eseja napisanih u okviru online Male škole za izgradnju mira (MŠIM).

Eseji „Gdje je mir“ Rejhane iz Sarajeva i „Definiranje čovječanstva“, Elizabeth iz Foče pobijedili su u zavidnoj konkurenciji od preko 20 radova koji su ove godine pristigli od polaznika Male škole za izgradnju mira.

Ceremonijom dodjele nagrada okončan je sedmi ciklus MŠIM. Škola je trajala nešto više od dva mjeseca i kroz osam tematskih cjelina polaznicima je približila procese razrješenja konflikta, izgradnju mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te ulogu različitih društvenih pojava u izgradnji mira.

Edita Čolo-Zahirović iz projekta PRO-Budućnost je kazala da je ideja za ovu školu nastala kako bi se omogućilo svim građanima da postignu razumijevanje izgradnje mira, te da je vidljivo iz radova koje su polaznici slali da su ih predavanja poticala na razmišljanje o miru, što su potvrdile i autorice nagrađenih eseja. 

„Ova škola je zaista ostavila jedan pozitivan uticaj na mene i dodatno me ohrabrila da temi mira i ljudskih prava posvetim dodatnu pažnju. Ja bih poručila da svako treba da krene od sebe, da pronađe svoj mir kako bi zajedno kreirali društvo bez granica, društvo u kojem će svi razmišljati, govoriti i djelovati na jedan iskren, zdrav i racionalan način, društvo bez podjela. Nadam se da će mnogi ljudi koristiti Malu školu i da će ih stečeno znanje podstreknuti da unutar sebe nose misao da je u životu najvažnije biti čovjek“, kazala je Rejhana.

Elizabeth Hughes Jovanović se osvrnula na svoj rad koji je posvećen prirodnoj ljudskoj želi da definiše ljude oko sebe i dijeli na „nas“ i „njih“, kazavši da je željela ukazati na činjenicu da to postaje problematično onda kada se na osnovu ljudskih osobina donose pogrešni zaključci o njima.

„Pretpostaviti nešto negativno o nekome na osnovu karakteristika koje su njemu prirodne je destruktivno i uzrokuje destrukciju u društvu“, dodala je ona.

MŠIM je pokrenuta 2015. u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji implementira CRS i do sada ju je pohađalo blizu 500 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira. Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

Sve eseje koji su do sada nagrađeni u okviru MŠIM čitajte na https://sspb.probuducnost.ba/novosti/.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.