"Naša riječ je naša slika" - radionice kreativnog pisanja i fotografije

Gradacac1MG2

Još jedna aktivnost USAID-ovog projekta PRO-Budućnost održana je u Gradačcu, a u vezi sa kreativnim pisanjem i fotografijom.

Mladi iz Gradačca su, uz podršku voditeljica radionica Sanje Hajdukov i Sanje Horić, imali priliku da uče i sami naprave prve korake u montaži, da nauče kako pisati, naći motiv i inspiraciju, te kako nastale fotografije pretočiti u video materijal.

Učesnici radionica, organizovanih u okviru mini-projekta "Naša riječ je naša slika", su takođe učili o elementima fotografije i filma, planu snimanja, kompoziciji, svjetlosti i ostalim bitnim elementima o tom procesu, te su zatim i praktično primijenili svoje znanje, prilikom snimanja video materijala.

Radionica je bila prilika i da se učesnici još jednom prisjete prethodnih aktivnosti projekta: posjete kulturno-historijskim spomenicima Gradačca, posjete samostanu u Tolisi, Vladičinom dvoru i Erazmo centru u Tuzli.

"Bolje poznavanje historijskih ličnosti i spomenika naše prošlosti, ali i iskustva osoba koje danas svoju kreativnost nesebično koriste za stvaranje pozitivnih veza među osobama različitih vjerskih i etničkih pripadnosti, motiv je svakom pojedincu da gradi vlastitu mrežu povjerenja, prijateljstva, tolerancije. Samo tako, kada, kao pojedinci, razumijemo druge i drugačije, možemo svejdočiti da smo zrela zajednica otvorena za sve ljude", naveli su organizatori radionice i mini-prjekta "Naša riječ je naša slika".

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Projekat provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).

 

crs-LOGOWEB.png

"Naša riječ je naša slika" - radionice kreativnog pisanja i fotografije

Gradacac1MG2

Još jedna aktivnost USAID-ovog projekta PRO-Budućnost održana je u Gradačcu, a u vezi sa kreativnim pisanjem i fotografijom.

Mladi iz Gradačca su, uz podršku voditeljica radionica Sanje Hajdukov i Sanje Horić, imali priliku da uče i sami naprave prve korake u montaži, da nauče kako pisati, naći motiv i inspiraciju, te kako nastale fotografije pretočiti u video materijal.

Učesnici radionica, organizovanih u okviru mini-projekta "Naša riječ je naša slika", su takođe učili o elementima fotografije i filma, planu snimanja, kompoziciji, svjetlosti i ostalim bitnim elementima o tom procesu, te su zatim i praktično primijenili svoje znanje, prilikom snimanja video materijala.

Radionica je bila prilika i da se učesnici još jednom prisjete prethodnih aktivnosti projekta: posjete kulturno-historijskim spomenicima Gradačca, posjete samostanu u Tolisi, Vladičinom dvoru i Erazmo centru u Tuzli.

"Bolje poznavanje historijskih ličnosti i spomenika naše prošlosti, ali i iskustva osoba koje danas svoju kreativnost nesebično koriste za stvaranje pozitivnih veza među osobama različitih vjerskih i etničkih pripadnosti, motiv je svakom pojedincu da gradi vlastitu mrežu povjerenja, prijateljstva, tolerancije. Samo tako, kada, kao pojedinci, razumijemo druge i drugačije, možemo svejdočiti da smo zrela zajednica otvorena za sve ljude", naveli su organizatori radionice i mini-prjekta "Naša riječ je naša slika".

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Projekat provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.