Naši razgovori: „Dijalogom do razumjevanja i povjerenja“

0 Demo PRO Buducnost

Vijećnica, Općinska sala, Odžak
22. lipanj/juni s početkom u 11:00h

Razgovor će biti održan u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

Očekuje se učešće predstavnika/ca lokalnih vlasti, civilnog društva, medija, vjerskih zajednica i poslovnog sektora iz općine Odžak.

Svrha „Razgovora“ je pružiti mogućnost građanima da kroz otvoren i iskren dijalog počnu razumijevati životna iskustva i perspektive „drugih“ i ostvare saradnju na aktivnostima koja mogu izgraditi mir i povjerenje u lokalnim zajednicama. Kako živimo u društvu koje je još uvijek opterećeno posljedicama prošlosti, ali i činjenicom da se mir konstantno ugrožava diljem svijeta, zajednički moramo afirmisati vrijednosti mira kao naše civilizacijske ali i lične odgovornosti. Samo tako možemo kreirati život bez strahova, uz međusobno poštivanje, razumijevanje i povjerenje, ali i solidarnost kao sastavni dio naše filozofije života.

Moderator „Razgovora“ će biti Vehid Šehić, Forum građana Tuzla (partner u okviru projekta PRO-Budućnost), a uvodne riječi će dati Aleksandra Letić, programski menadžer, Helsinški odbor za ljudska prava.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Projekat se temelji na pretpostavci da izgradnja trajnog mira počinje otvaranjem iskrenog dijaloga i razumijevanjem “druge strane”. Projektne aktivnosti uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona 061/408-423.

Kompletna pozivnica: Pozivnica – Odžak

crs-LOGOWEB.png

Naši razgovori: „Dijalogom do razumjevanja i povjerenja“

0 Demo PRO Buducnost

Vijećnica, Općinska sala, Odžak
22. lipanj/juni s početkom u 11:00h

Razgovor će biti održan u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

Očekuje se učešće predstavnika/ca lokalnih vlasti, civilnog društva, medija, vjerskih zajednica i poslovnog sektora iz općine Odžak.

Svrha „Razgovora“ je pružiti mogućnost građanima da kroz otvoren i iskren dijalog počnu razumijevati životna iskustva i perspektive „drugih“ i ostvare saradnju na aktivnostima koja mogu izgraditi mir i povjerenje u lokalnim zajednicama. Kako živimo u društvu koje je još uvijek opterećeno posljedicama prošlosti, ali i činjenicom da se mir konstantno ugrožava diljem svijeta, zajednički moramo afirmisati vrijednosti mira kao naše civilizacijske ali i lične odgovornosti. Samo tako možemo kreirati život bez strahova, uz međusobno poštivanje, razumijevanje i povjerenje, ali i solidarnost kao sastavni dio naše filozofije života.

Moderator „Razgovora“ će biti Vehid Šehić, Forum građana Tuzla (partner u okviru projekta PRO-Budućnost), a uvodne riječi će dati Aleksandra Letić, programski menadžer, Helsinški odbor za ljudska prava.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Projekat se temelji na pretpostavci da izgradnja trajnog mira počinje otvaranjem iskrenog dijaloga i razumijevanjem “druge strane”. Projektne aktivnosti uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona 061/408-423.

Kompletna pozivnica: Pozivnica – Odžak

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.