"Naši razgovori" u Goraždu: "Svako jutro pozdravim komšiju, popijemo kafu, to nije projekat – to je život!"

Nasi razgovori Gorazde

"Nas ne treba miriti, nismo posvađani, ne dozvolimo da nam bilo ko kvari ono što smo do sada zajedno u našim lokalnim zajednicama, kroz međusobnu saradnju, izgradili na povjerenju, razumijevanju i odgovornosti", neke su od poruka poslanih s "Naših razgovora" održanih u srijedu 30. 5. u Goraždu na temu "Uloga lokalnih vlasti u izgradnji razumjevanja i povjerenja".

"Razgovorima" su prisustvovali gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović, zamjenik načelnice Opštine Novo Goražde Arsenije Mirković, načelnik Općine Ustikolina Zijad Kunovac, te predstavnici općinskih vijeća i skupština opština, medija, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i predstavnika poslovnog sektora. Moderator razgovora bio je Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle - partnerske organizacije u okviru projekta PRO-Budućnost.

"Molim vas mladi, gdje god možete, budite ustrajni na izgradnji suživota, jer kad vas gledam ovdje zajedno, vidim da Bosna ima budućnost – ima vas! Kada jednog dana uđemo u Evropsku uniju, bićemo svi u jednoj velikoj državi sa mnogim narodima, to je budućnost, pustite priče o ratu koje vam serviraju!", poručio je s "Naših razgovora" gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.

Istaknuo je odličnu saradnju sa lokalnim zajednicama u okruženju, kao i saradnju vjerskih zajednica:

"Sveštenik Mihajlo i Dženan-efendija često su skupa, iz Ustikoline i Goražda na Medicinskom fakultetu u Foči imamo 40 studentica i studenata pa je bio i red da podržimo jedan kabinet na fakultetu, bio sam sretan kada smo izašli u susret Čajniču kada su imali probleme s vodom... Onim što se događalo u proteklom strašnom ratu, koji je na ovom području bio posebno žestok, treba da se pozabave nadležni sudovi i institucije, a na nama u lokalnoj zajednici je da sarađujemo i idemo dalje. Svi mi imamo i lična stradanja, mog brata je ubila granata umro mi je na rukama. Dekanu Medicinskog fakulteta Milanu Kuliću kako sam čuo ubijeni su otac i majka. Kontaktiramo, sarađujemo, na zahvalnici koju sam dobio od Medicinskog fakulteta za podršku Goražda kabinetu stoji njegov potpis", ispričao je u emotivnom i otvorenom izlaganju gradonačelnik Ramović.

Načelnik Općine Ustikolina Zijad Kunovac izrazio je zabrinutost da bi predstojeća predizborna kampanja ponovo mogla unijeti nemir među građane, koji su proteklih godina izgradili odlične odnose.

"Ljudi rade, sarađuju, ali svake dvije godine imamo kampanju kroz koju se pokušavaju narušiti dobri odnosi koje, kroz saradnju i zajedničke projekte, izgrađujemo proteklih godina. Imamo najmanje 10 udruženja koja se druže, sarađuju, učestvuju na sportskim i drugim manifestacijama, imamo projekte s Novim Goraždem, u jednom smo prekograničnom projektu u kojem su i dvije opštine iz Srbije, sarađujemo s opštinama iz Makedonije, Crne Gore, s Kosova... Nas ovdje ne treba miriti, ja ne vidim da je bilo ko posvađan, samo trebamo svi skupa raditi na što boljoj izgradnji povjerenja i razumijevanja kako bismo imali još kvalitetniji mir", kazao je načelnik Kunovac, a zajedničku saradnju lokalnih zajednica na projektima potcrtao je i zamjenik načelnice Opštine Novo Goražde Arsenije Mirković: "Sarađujemo na svim poljima, potičemo i nevladin sektor na još bolju saradnju i želimo da imamo što više zajedničkih projekata na terenu u čijem cilju su građani. U opštini Novo Goražde imamo podjednak broj Srba i Bošnjaka, živimo skupa, širimo priče u pravcu mira i tolerancije, želimo izgraditi priču 21. vijeka, a ne da se vraćamo na neka prošla vremena", kazao je Mirković.

Predstavnici vjerskih zajednica u Goraždu na "Našim razgovorima" kazali su kako već godinama uspješno sarađuju i svakodnevno unapređuju saradnju i dobre međusobne odnose prenose dalje:

"Mog brata Dženan-efendiju i mene ovdje svi poznaju. Raduje me što sam došao u sredinu gdje ljudi imaju široko srce, a široko srce podrazumijeva i širinu vidika. Slavimo ljepotu, dobrotu i lijepe darove koje nam je Bog dao, ali nažalost ima i onih ljudi koji se pored svega toga raduju tuđem zlu, a to stanje je teško liječiti. Te ljude ne treba odbaciti – treba ih učiti da odbace zlo i da se priklone dobru. Zlo možemo pobijediti samo ličnim primjerima dobrote", kazao je sveštenik Mihailo Andrić, a Dženan ef. Imamović je kazao kako mu je zadovoljstvo biti dijelom pozitivne priče:
"Sarađujemo kroz svakodnevne kontakte, ali i kroz Odbor za međureligijsku saradnju koji, uz koordinaciju u realizaciji projekata, sarađuje s lokalnom zajednicom pa imamo i Protokol o saradnji koji smo potpisali sa Gradom Goraždom i Opštinom Novo Goražde", kazao je ef. Imamović.

Novinar Slavko Klisura iz Goražda također se ličnim primjerom uključio u "Naše razgovore":

"Treba se spustiti sa nekih velikih priča u male sredine, tu gdje pulsira svakodnevni život. Svako jutro ustanem i pozdravim se sa komšijom Emirom, popijemo kafu, to nije projekat – to je život!", kazao je Klisura.

Foto-galerija u nastavku (autor: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):

crs-LOGOWEB.png

"Naši razgovori" u Goraždu: "Svako jutro pozdravim komšiju, popijemo kafu, to nije projekat – to je život!"

Nasi razgovori Gorazde

"Nas ne treba miriti, nismo posvađani, ne dozvolimo da nam bilo ko kvari ono što smo do sada zajedno u našim lokalnim zajednicama, kroz međusobnu saradnju, izgradili na povjerenju, razumijevanju i odgovornosti", neke su od poruka poslanih s "Naših razgovora" održanih u srijedu 30. 5. u Goraždu na temu "Uloga lokalnih vlasti u izgradnji razumjevanja i povjerenja".

"Razgovorima" su prisustvovali gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović, zamjenik načelnice Opštine Novo Goražde Arsenije Mirković, načelnik Općine Ustikolina Zijad Kunovac, te predstavnici općinskih vijeća i skupština opština, medija, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i predstavnika poslovnog sektora. Moderator razgovora bio je Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle - partnerske organizacije u okviru projekta PRO-Budućnost.

"Molim vas mladi, gdje god možete, budite ustrajni na izgradnji suživota, jer kad vas gledam ovdje zajedno, vidim da Bosna ima budućnost – ima vas! Kada jednog dana uđemo u Evropsku uniju, bićemo svi u jednoj velikoj državi sa mnogim narodima, to je budućnost, pustite priče o ratu koje vam serviraju!", poručio je s "Naših razgovora" gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.

Istaknuo je odličnu saradnju sa lokalnim zajednicama u okruženju, kao i saradnju vjerskih zajednica:

"Sveštenik Mihajlo i Dženan-efendija često su skupa, iz Ustikoline i Goražda na Medicinskom fakultetu u Foči imamo 40 studentica i studenata pa je bio i red da podržimo jedan kabinet na fakultetu, bio sam sretan kada smo izašli u susret Čajniču kada su imali probleme s vodom... Onim što se događalo u proteklom strašnom ratu, koji je na ovom području bio posebno žestok, treba da se pozabave nadležni sudovi i institucije, a na nama u lokalnoj zajednici je da sarađujemo i idemo dalje. Svi mi imamo i lična stradanja, mog brata je ubila granata umro mi je na rukama. Dekanu Medicinskog fakulteta Milanu Kuliću kako sam čuo ubijeni su otac i majka. Kontaktiramo, sarađujemo, na zahvalnici koju sam dobio od Medicinskog fakulteta za podršku Goražda kabinetu stoji njegov potpis", ispričao je u emotivnom i otvorenom izlaganju gradonačelnik Ramović.

Načelnik Općine Ustikolina Zijad Kunovac izrazio je zabrinutost da bi predstojeća predizborna kampanja ponovo mogla unijeti nemir među građane, koji su proteklih godina izgradili odlične odnose.

"Ljudi rade, sarađuju, ali svake dvije godine imamo kampanju kroz koju se pokušavaju narušiti dobri odnosi koje, kroz saradnju i zajedničke projekte, izgrađujemo proteklih godina. Imamo najmanje 10 udruženja koja se druže, sarađuju, učestvuju na sportskim i drugim manifestacijama, imamo projekte s Novim Goraždem, u jednom smo prekograničnom projektu u kojem su i dvije opštine iz Srbije, sarađujemo s opštinama iz Makedonije, Crne Gore, s Kosova... Nas ovdje ne treba miriti, ja ne vidim da je bilo ko posvađan, samo trebamo svi skupa raditi na što boljoj izgradnji povjerenja i razumijevanja kako bismo imali još kvalitetniji mir", kazao je načelnik Kunovac, a zajedničku saradnju lokalnih zajednica na projektima potcrtao je i zamjenik načelnice Opštine Novo Goražde Arsenije Mirković: "Sarađujemo na svim poljima, potičemo i nevladin sektor na još bolju saradnju i želimo da imamo što više zajedničkih projekata na terenu u čijem cilju su građani. U opštini Novo Goražde imamo podjednak broj Srba i Bošnjaka, živimo skupa, širimo priče u pravcu mira i tolerancije, želimo izgraditi priču 21. vijeka, a ne da se vraćamo na neka prošla vremena", kazao je Mirković.

Predstavnici vjerskih zajednica u Goraždu na "Našim razgovorima" kazali su kako već godinama uspješno sarađuju i svakodnevno unapređuju saradnju i dobre međusobne odnose prenose dalje:

"Mog brata Dženan-efendiju i mene ovdje svi poznaju. Raduje me što sam došao u sredinu gdje ljudi imaju široko srce, a široko srce podrazumijeva i širinu vidika. Slavimo ljepotu, dobrotu i lijepe darove koje nam je Bog dao, ali nažalost ima i onih ljudi koji se pored svega toga raduju tuđem zlu, a to stanje je teško liječiti. Te ljude ne treba odbaciti – treba ih učiti da odbace zlo i da se priklone dobru. Zlo možemo pobijediti samo ličnim primjerima dobrote", kazao je sveštenik Mihailo Andrić, a Dženan ef. Imamović je kazao kako mu je zadovoljstvo biti dijelom pozitivne priče:
"Sarađujemo kroz svakodnevne kontakte, ali i kroz Odbor za međureligijsku saradnju koji, uz koordinaciju u realizaciji projekata, sarađuje s lokalnom zajednicom pa imamo i Protokol o saradnji koji smo potpisali sa Gradom Goraždom i Opštinom Novo Goražde", kazao je ef. Imamović.

Novinar Slavko Klisura iz Goražda također se ličnim primjerom uključio u "Naše razgovore":

"Treba se spustiti sa nekih velikih priča u male sredine, tu gdje pulsira svakodnevni život. Svako jutro ustanem i pozdravim se sa komšijom Emirom, popijemo kafu, to nije projekat – to je život!", kazao je Klisura.

Foto-galerija u nastavku (autor: Almir Panjeta za CRS/PRO-Budućnost):

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.