Podržavamo novu generaciju pjesnika!

MuzejPU1

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine bio je domaćin pjesničke večeri, povodom promocije Zbornika poezije nove generacije bosanskohercegovačkih pjesnika. Radomir D. Mitrić, Almir Kaplan, Ivona Jukić, Dejan Tešić, Marko Bačanović, Enesa Mahmić, Marija Šuković, Semir Behram, Тeodora Košarac i Mirza Okić predstavili su publici svoje radove.

Sretni smo što smo ovaj sjajni događaj i novu generaciju naših pjesnika podržali kroz program malih inicijativa, koji, za PRO-Budućnost, administrira Caritas Bosne i Hercegovine.

crs-LOGOWEB.png

Podržavamo novu generaciju pjesnika!

MuzejPU1

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine bio je domaćin pjesničke večeri, povodom promocije Zbornika poezije nove generacije bosanskohercegovačkih pjesnika. Radomir D. Mitrić, Almir Kaplan, Ivona Jukić, Dejan Tešić, Marko Bačanović, Enesa Mahmić, Marija Šuković, Semir Behram, Тeodora Košarac i Mirza Okić predstavili su publici svoje radove.

Sretni smo što smo ovaj sjajni događaj i novu generaciju naših pjesnika podržali kroz program malih inicijativa, koji, za PRO-Budućnost, administrira Caritas Bosne i Hercegovine.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.