Sve su ovo naše bogomolje!

Katolicka crkva Trebinje

Mladi iz Gimnazije Mostar posjetili su Trebinje, te obišli džamiju i katoličku i pravoslavnu crkvu u tom gradu.

Posjeta je organizovana u okviru Obrazovanja za mir, programa koji vodi Nansen Dialogue Centre Mostar, partner u USAID-ovom projektu PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima.

 

 

Pravoslavna crkva TrebinjeDzamija Trebinje

crs-LOGOWEB.png

Sve su ovo naše bogomolje!

Katolicka crkva Trebinje

Mladi iz Gimnazije Mostar posjetili su Trebinje, te obišli džamiju i katoličku i pravoslavnu crkvu u tom gradu.

Posjeta je organizovana u okviru Obrazovanja za mir, programa koji vodi Nansen Dialogue Centre Mostar, partner u USAID-ovom projektu PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima.

 

 

Pravoslavna crkva TrebinjeDzamija Trebinje

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.