PRO-Budućnost u Opštini Jezero

Jezero

Posjetili smo i Jezero, malu opštinu u neposrednoj blizini Jajca, te razgovarali sa načelnicom, gđom Snežanom Ružičić, o širenju naše saradnje. Naravno, jedna od ključnih tema bila je Platforma za mir i načini na koje taj dokument može doprinijeti zbližavanju ljudi i izgradnji povjerenja u jezerskoj regiji.

crs-LOGOWEB.png

PRO-Budućnost u Opštini Jezero

Jezero

Posjetili smo i Jezero, malu opštinu u neposrednoj blizini Jajca, te razgovarali sa načelnicom, gđom Snežanom Ružičić, o širenju naše saradnje. Naravno, jedna od ključnih tema bila je Platforma za mir i načini na koje taj dokument može doprinijeti zbližavanju ljudi i izgradnji povjerenja u jezerskoj regiji.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.