PRO-B mladi na SFF-u: Najplemenitiji zadatak filma je put ka pravoj empatiji

SFF2

Mladi mirovni aktivisti iz nekoliko gradova iz Bosne i Hercegovine, koji djeluju u okviru našeg projekta, imaju priliku boraviti u Sarajevu i učestvovati na posebnom programu Sarajevo Film Festivala "Suočavanje sa prošlošću".

U okviru navedenog programa, naši mladi gledaju filmove u vezi sa temama koje nas, nažalost, još uvijek opterećuju, a potom razgovaraju i razmjenjuju mišljenja sa svojim kolegama i vršnjacima iz zemalja regiona - sve sa ciljem šireg razumijevanja svega onoga što nam se dogodilo u posljednjih nekoliko decenija.

Odnosno, kako je to direktor SFF-a, g. Mirsad Purivatra rekao, "Vjerujemo da 'Suočavanje sa prošlošću' može pomoći našoj kinematografiji da ispuni najplemenitiji zadatak filma, a to je otvaranje puta ka pravoj empatiji i istinskoj izgradnji mira." 

SFF1

crs-LOGOWEB.png

PRO-B mladi na SFF-u: Najplemenitiji zadatak filma je put ka pravoj empatiji

SFF2

Mladi mirovni aktivisti iz nekoliko gradova iz Bosne i Hercegovine, koji djeluju u okviru našeg projekta, imaju priliku boraviti u Sarajevu i učestvovati na posebnom programu Sarajevo Film Festivala "Suočavanje sa prošlošću".

U okviru navedenog programa, naši mladi gledaju filmove u vezi sa temama koje nas, nažalost, još uvijek opterećuju, a potom razgovaraju i razmjenjuju mišljenja sa svojim kolegama i vršnjacima iz zemalja regiona - sve sa ciljem šireg razumijevanja svega onoga što nam se dogodilo u posljednjih nekoliko decenija.

Odnosno, kako je to direktor SFF-a, g. Mirsad Purivatra rekao, "Vjerujemo da 'Suočavanje sa prošlošću' može pomoći našoj kinematografiji da ispuni najplemenitiji zadatak filma, a to je otvaranje puta ka pravoj empatiji i istinskoj izgradnji mira." 

SFF1

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.