Održan prvi sastanak najvećih štampanih medija u BiH

Mediji sastanak

Prvi zajednički sastanak urednica i predstavnika najvećih dnevnih štampanih medija u Bosni i Hercegovini održan je danas na Jahorini, pod okriljem projekta PRO-Budućnost.

Tom prilikom, Dnevni avaz, Dnevni list, Nezavisne novine, Oslobođenje i Večernji list, dnevne novine iz Banje Luke, Sarajeva i Mostara, usaglasili su opredjeljenje za saradnju i zajedničko djelovanje na polju izgradnje povjerenja i procesa koji će doprinijeti zbližavanju svih naroda i građana u BiH.

Ovo je prvi u nizu sastanaka, koji će, na koncu, rezultirati i usaglašavanjem izjave o zajedničkom djelovanju, a koja će podrazumijevati otvaranje prostora za zajedničko i koordinisano djelovanje, ali i za razumijevanje postojanja različitih istorijskih, političkih i društvenih narativa, koji su danas realnost u našoj zemlji. Cilj navedenog je otvaranje prostora za iskren, širok i svrsishodan dijalog, koji će doprinijeti stvaranju stabilnog, mirnog i prosperitetnog društva, a u skladu sa postulatima Platforme za mir.

Navedeni dokument usvojen je u oba doma Parlamentarne skupštine BiH i u preko 10 lokalnih parlamenata, a potpisali su ga i vjerski velikodostojnici, veće političke partije, udruženja žrtava rata i NVO.

Sastanak i razgovor urednica i predstavnika štampanih medija, kao dio inkluzivnog pristupa procesima izgradnje povjerenja, dolazi nakon što je USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, pomogao organizaciju sastanka u Bihaću, na kojem su načelnici i gradonačelnici 10 lokalnih zajednica iz svih dijelova BiH iskazali podršku i solidarnost sa građanima tog grada koji se suočava sa migrantskom krizom.

crs-LOGOWEB.png

Održan prvi sastanak najvećih štampanih medija u BiH

Mediji sastanak

Prvi zajednički sastanak urednica i predstavnika najvećih dnevnih štampanih medija u Bosni i Hercegovini održan je danas na Jahorini, pod okriljem projekta PRO-Budućnost.

Tom prilikom, Dnevni avaz, Dnevni list, Nezavisne novine, Oslobođenje i Večernji list, dnevne novine iz Banje Luke, Sarajeva i Mostara, usaglasili su opredjeljenje za saradnju i zajedničko djelovanje na polju izgradnje povjerenja i procesa koji će doprinijeti zbližavanju svih naroda i građana u BiH.

Ovo je prvi u nizu sastanaka, koji će, na koncu, rezultirati i usaglašavanjem izjave o zajedničkom djelovanju, a koja će podrazumijevati otvaranje prostora za zajedničko i koordinisano djelovanje, ali i za razumijevanje postojanja različitih istorijskih, političkih i društvenih narativa, koji su danas realnost u našoj zemlji. Cilj navedenog je otvaranje prostora za iskren, širok i svrsishodan dijalog, koji će doprinijeti stvaranju stabilnog, mirnog i prosperitetnog društva, a u skladu sa postulatima Platforme za mir.

Navedeni dokument usvojen je u oba doma Parlamentarne skupštine BiH i u preko 10 lokalnih parlamenata, a potpisali su ga i vjerski velikodostojnici, veće političke partije, udruženja žrtava rata i NVO.

Sastanak i razgovor urednica i predstavnika štampanih medija, kao dio inkluzivnog pristupa procesima izgradnje povjerenja, dolazi nakon što je USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima, pomogao organizaciju sastanka u Bihaću, na kojem su načelnici i gradonačelnici 10 lokalnih zajednica iz svih dijelova BiH iskazali podršku i solidarnost sa građanima tog grada koji se suočava sa migrantskom krizom.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.