U više od 50 škola širom BiH počinje program „Obrazovanje za mir“

Povodom Sedmice mira zvanično je predstavljen program mirovnog obrazovanja i Vodič za mirovno obrazovanje, koje će se kroz saradnju ministarstava obrazovanja, škola i USAID-ovog projekta PRO-Budućnost realizirati po prvi put ove godine u više od 50 škola u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.

“Uključivanjem mirovnog obrazovanja u programe i aktivnosti škola napravljen je važan iskorak. U vremenu pandemije Covid-19 i uz izazove prilagođavanja nastave novim uslovima, sretni smo što smo zajednički uspjeli početi implementaciju ovog programa zahvaljujući predanosti predstavnika ministarstva i nastavnog osoblja”, pojašnjava Edita Čolo-Zahirović iz USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Cilj programa mirovnog obrazovanja je da učenici steknu vještine koje će im omogućiti savladavanje svakodnevnih izazova u komunikaciji i pronalazak svog puta ka učešću u mirovnom aktivizmu, ali i da u konačnici program mirovnog obrazovanja postane dijelom redovnog rada nastavnika i studenata.

U okviru programa kreiran je i Vodič za mirovno obrazovanje za nastavnice i nastavnike koji nudi planski pristup svim aktivnostima koje će se realizovati u toku ove školske godine kroz radionice i aktivnosti. U kreiranju Vodiča učestvovali su svi akteri u obrazovanju, a upute koje nudi prilagođene su novim generacijama i izazovima s kojima se suočavaju kada je u pitanju razgovor o toleranciji, različitostima u lokalnoj zajednici i očuvanje kulture mira.

Program mirovnog obrazovanja postepeno je komuniciran od ministarstva, preko škola prema nastavnicima, da bi naposljetku došao do učenika, što je pristup koji su pohvalili predstavnici ministarstava.

"Način kako smo pristupili uključivanju programa mirovnog obrazovanja u naše škole će postati primjerom koji trebaju da prate slični projekti nevladinih organizacija sa sličnim inicijativama prema obrazovanom sustavu KSB/SBK. Važno je da mlade učimo da prepoznaju što je vrijedno u njima, ali i da znaju prihvatiti i priznati vrijednosti drugog i drugačijeg”, kazala je Katarina Velte, savjetnica ministra obrazovanja, znanosti, kulturi i sporta Srednjobosanskog kantona.

Na području ovog Kantona mirovno obrazovanje će se realizovati u osam škola, a prve aktivnosti su počele obilježavanjem Međunarodnog dana mira i sadnjom stabala mira u dvorištima škola. Slično su implementaciju projekta počeli i u deset srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

“S obzirom da ovaj dan ima posebnu simboliku, osnovne i srednje škole na području HNK obilježile su ga i poslale poruke odgovornosti, solidarnosti i tolerancije. Naš cilj je da ovakvim projektima i aktivnostima učenicama i učenicima razvijemo kritičko mišljenje, ohrabrimo ih i kroz različite tehnike učenja podstaknemo na promoviranje mirovnog aktivizma”,poručio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta dr. Rašid Hadžović.

Od ove sedmice mirovno obrazovanje počinje i u deset srednjih škola Kantona Sarajevo, najavila je profesorica Selvira Mašnić, koordinatorica realizacije programa.

„Cilj programa je da se kod učenica i učenika unaprijede stavovi, znanja i vještine za izgradnju mira i promoviranja mirovnog aktivizma u BiH“, zaključila je Mašnić.

U 23 srednje škole Unsko-sanskog kantona program je fokusiran na obučavanje nastavnog osoblja tehnikama prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja koje će provoditi Udruženje pedagoga.

„Podsjećamo, osnažujemo i poučavamo prosvjetne radnike pedagoškim metodama i tehnikama koje za polazište djelovanja prepoznaju potrebe djeteta i na nešto kreativniji način preveniraju društveno neprihvatljivo ponašanje“, kazala je Šejla Bjelopoljak, predstavnica Udruženja pedagoga Unsko-sanskog kantona.

Kroz saradnju s ministarstvima obrazovanja, PRO-Budućnost podržava izgradnju kulture mira u školama. Radionice imaju za cilj da učenicima približe znanja i vještine koje će im olakšati razrješavanje sukoba i koristiti u obrazovnom procesu, a kasnije i u profesionalnom razvoju. Novi pristup mirovnom obrazovanju je sa Sedmicom mira našao svoj put do 51 škole, uz nadu da će njihova pozitivna iskustva ohrabriti širenje ove priče dalje, širom Bosne i Hercegovine.

 

crs-LOGOWEB.png

U više od 50 škola širom BiH počinje program „Obrazovanje za mir“

Povodom Sedmice mira zvanično je predstavljen program mirovnog obrazovanja i Vodič za mirovno obrazovanje, koje će se kroz saradnju ministarstava obrazovanja, škola i USAID-ovog projekta PRO-Budućnost realizirati po prvi put ove godine u više od 50 škola u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.

“Uključivanjem mirovnog obrazovanja u programe i aktivnosti škola napravljen je važan iskorak. U vremenu pandemije Covid-19 i uz izazove prilagođavanja nastave novim uslovima, sretni smo što smo zajednički uspjeli početi implementaciju ovog programa zahvaljujući predanosti predstavnika ministarstva i nastavnog osoblja”, pojašnjava Edita Čolo-Zahirović iz USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Cilj programa mirovnog obrazovanja je da učenici steknu vještine koje će im omogućiti savladavanje svakodnevnih izazova u komunikaciji i pronalazak svog puta ka učešću u mirovnom aktivizmu, ali i da u konačnici program mirovnog obrazovanja postane dijelom redovnog rada nastavnika i studenata.

U okviru programa kreiran je i Vodič za mirovno obrazovanje za nastavnice i nastavnike koji nudi planski pristup svim aktivnostima koje će se realizovati u toku ove školske godine kroz radionice i aktivnosti. U kreiranju Vodiča učestvovali su svi akteri u obrazovanju, a upute koje nudi prilagođene su novim generacijama i izazovima s kojima se suočavaju kada je u pitanju razgovor o toleranciji, različitostima u lokalnoj zajednici i očuvanje kulture mira.

Program mirovnog obrazovanja postepeno je komuniciran od ministarstva, preko škola prema nastavnicima, da bi naposljetku došao do učenika, što je pristup koji su pohvalili predstavnici ministarstava.

"Način kako smo pristupili uključivanju programa mirovnog obrazovanja u naše škole će postati primjerom koji trebaju da prate slični projekti nevladinih organizacija sa sličnim inicijativama prema obrazovanom sustavu KSB/SBK. Važno je da mlade učimo da prepoznaju što je vrijedno u njima, ali i da znaju prihvatiti i priznati vrijednosti drugog i drugačijeg”, kazala je Katarina Velte, savjetnica ministra obrazovanja, znanosti, kulturi i sporta Srednjobosanskog kantona.

Na području ovog Kantona mirovno obrazovanje će se realizovati u osam škola, a prve aktivnosti su počele obilježavanjem Međunarodnog dana mira i sadnjom stabala mira u dvorištima škola. Slično su implementaciju projekta počeli i u deset srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

“S obzirom da ovaj dan ima posebnu simboliku, osnovne i srednje škole na području HNK obilježile su ga i poslale poruke odgovornosti, solidarnosti i tolerancije. Naš cilj je da ovakvim projektima i aktivnostima učenicama i učenicima razvijemo kritičko mišljenje, ohrabrimo ih i kroz različite tehnike učenja podstaknemo na promoviranje mirovnog aktivizma”,poručio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta dr. Rašid Hadžović.

Od ove sedmice mirovno obrazovanje počinje i u deset srednjih škola Kantona Sarajevo, najavila je profesorica Selvira Mašnić, koordinatorica realizacije programa.

„Cilj programa je da se kod učenica i učenika unaprijede stavovi, znanja i vještine za izgradnju mira i promoviranja mirovnog aktivizma u BiH“, zaključila je Mašnić.

U 23 srednje škole Unsko-sanskog kantona program je fokusiran na obučavanje nastavnog osoblja tehnikama prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja koje će provoditi Udruženje pedagoga.

„Podsjećamo, osnažujemo i poučavamo prosvjetne radnike pedagoškim metodama i tehnikama koje za polazište djelovanja prepoznaju potrebe djeteta i na nešto kreativniji način preveniraju društveno neprihvatljivo ponašanje“, kazala je Šejla Bjelopoljak, predstavnica Udruženja pedagoga Unsko-sanskog kantona.

Kroz saradnju s ministarstvima obrazovanja, PRO-Budućnost podržava izgradnju kulture mira u školama. Radionice imaju za cilj da učenicima približe znanja i vještine koje će im olakšati razrješavanje sukoba i koristiti u obrazovnom procesu, a kasnije i u profesionalnom razvoju. Novi pristup mirovnom obrazovanju je sa Sedmicom mira našao svoj put do 51 škole, uz nadu da će njihova pozitivna iskustva ohrabriti širenje ove priče dalje, širom Bosne i Hercegovine.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.