Žepče: Ruralni razvoj spojio škole i učenike

ZepceRR MG1

Radionicom o temi "Ruralni razvoj u općini Žepče", u OŠ "Begov Han", započet je mini-projekat "Mladim snagama do ruralnog razvoja". U okviru radionice, učenici devetih razreda navedene škole i njihovi vršnjaci iz OŠ Žepče, učili su o važnosti ruralnog razvoja, poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju u ovoj općini, te općenito o trenutnom stanju u oblasti poljoprivrede.

U sklopu drugog dijela aktivnosti učenici su posjetili KŠC „Don Bosco“ Žepče, te se upoznali sa programom rada ove škole. Kako bi učenicima osnovnih škola na praktičan način približili školski program rada, nastavnica Antonija Jukić je, zajedno sa učenicima, trećeg razreda agroturističkog smjera održala radionicu o temi „Vegetativno razmnožavanje cvjeća“. Cilj radionice je bio motivirati učenike da odaberu jedan od smjerova vezanih za poljoprivredu u KŠC „Don Bosco“, te da u budućnosti pokrenu svoju proizvodnju i ostanu u Žepču.

Aktivnost je završena debatom o temi „Mir i pomirenje nekada i danas“. Tom prilikom učenici su razgovarali o nužnoj potrebi izgradnje mira i povjerenja među građanima različitih vjerskih i etničkih skupina, kako u Žepču tako i u cijeloj BiH. Nakon debate učenici su zabilježili na plakatima poruke mira i zajedništva.

Kroz druženje i edukaciju, projekt je omogućio ugodan ambijent za stvaranje novih prijateljstava, koji se temelje na principima poštivanja drugog i drugačijeg.

Mini-projekt "Mladim snagama do ruralnog razvoja" osmislila je i realizirala neformalna grupa mladih "Moje Žepče", a u okviru programa malih grantova USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima u preko 70 zajednica u BiH.

ZepceRR MG2

crs-LOGOWEB.png

Žepče: Ruralni razvoj spojio škole i učenike

ZepceRR MG1

Radionicom o temi "Ruralni razvoj u općini Žepče", u OŠ "Begov Han", započet je mini-projekat "Mladim snagama do ruralnog razvoja". U okviru radionice, učenici devetih razreda navedene škole i njihovi vršnjaci iz OŠ Žepče, učili su o važnosti ruralnog razvoja, poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju u ovoj općini, te općenito o trenutnom stanju u oblasti poljoprivrede.

U sklopu drugog dijela aktivnosti učenici su posjetili KŠC „Don Bosco“ Žepče, te se upoznali sa programom rada ove škole. Kako bi učenicima osnovnih škola na praktičan način približili školski program rada, nastavnica Antonija Jukić je, zajedno sa učenicima, trećeg razreda agroturističkog smjera održala radionicu o temi „Vegetativno razmnožavanje cvjeća“. Cilj radionice je bio motivirati učenike da odaberu jedan od smjerova vezanih za poljoprivredu u KŠC „Don Bosco“, te da u budućnosti pokrenu svoju proizvodnju i ostanu u Žepču.

Aktivnost je završena debatom o temi „Mir i pomirenje nekada i danas“. Tom prilikom učenici su razgovarali o nužnoj potrebi izgradnje mira i povjerenja među građanima različitih vjerskih i etničkih skupina, kako u Žepču tako i u cijeloj BiH. Nakon debate učenici su zabilježili na plakatima poruke mira i zajedništva.

Kroz druženje i edukaciju, projekt je omogućio ugodan ambijent za stvaranje novih prijateljstava, koji se temelje na principima poštivanja drugog i drugačijeg.

Mini-projekt "Mladim snagama do ruralnog razvoja" osmislila je i realizirala neformalna grupa mladih "Moje Žepče", a u okviru programa malih grantova USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima u preko 70 zajednica u BiH.

ZepceRR MG2

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.