Berkovići postali dio PRO-Budućnost porodice

Berkovici

/Izvor: Opština Berkovići/

Predstavnici PRO–Budućnost tima boravili su u radnoj posjeti opštini Berkovići i tom prilikom je dogovoreno da se Opština Berkovići priključi ovom USAID-ovom projektu, koji provodi CRS sa partnerima, u preko 70 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Projekat PRO-Budućnost finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, a sa svojim aktivnostima je započeo u aprilu 2014. godine i trajaće najmanje do septembra 2022. godine.

Projekat je usmjeren na izgradnju povjerenja, poboljšanju položaja ugroženih kategorija stanovništva i međunacionalnoj saradnji. Kroz grant sredstva koja će u okviru projekta biti dodjeljivana, priliku da kandiduju svoje ideje imaće lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, vjerske organizacije i neformalne grupe građana iz Berkovića.

PRO-Budućnost želi dobrodošlicu Berkovićima!

crs-LOGOWEB.png

Berkovići postali dio PRO-Budućnost porodice

Berkovici

/Izvor: Opština Berkovići/

Predstavnici PRO–Budućnost tima boravili su u radnoj posjeti opštini Berkovići i tom prilikom je dogovoreno da se Opština Berkovići priključi ovom USAID-ovom projektu, koji provodi CRS sa partnerima, u preko 70 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Projekat PRO-Budućnost finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, a sa svojim aktivnostima je započeo u aprilu 2014. godine i trajaće najmanje do septembra 2022. godine.

Projekat je usmjeren na izgradnju povjerenja, poboljšanju položaja ugroženih kategorija stanovništva i međunacionalnoj saradnji. Kroz grant sredstva koja će u okviru projekta biti dodjeljivana, priliku da kandiduju svoje ideje imaće lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, vjerske organizacije i neformalne grupe građana iz Berkovića.

PRO-Budućnost želi dobrodošlicu Berkovićima!

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.