Goran, Zijad i Stanislav: Promjena počinje odlukom da se nastavi sa životom

SM JG1

U okviru obilježavanja Međunarodne sedmice mira, u Sanskom Mostu održano je javno govorenje - svjedočenje žrtava rata. Na "Mirovnoj farmi", koju je pokrenuo Centar za izgradnju mira CIM, učesnici ovog događaja iz cijele Bosne i Hercegovine slušali su lična svjedočenja Gorana Dragojevića i Zijada Bačića iz Prijedora i Mostarca Stanislava Krezića o njihovim iskustvima iz rata, te razgovarali o kulturi sjećanja i mirovnom dijalogu u našem kontekstu.

Sva tri govornika osudila su zločine bez obzira na to ko ih je počinio. Dokaz da život ide dalje, i nakon prozivljenih teskih trauma, je upravo prijateljstvo Gorana Dragojevića, koji je stradao od Bošnjaka, i Zijada Bačića, koji je stradao od Srba. Njih dvojica danas zajednički osuđuju sve zločine i prenose poruke mira na mlade generacije.

Okupljene je najviše interesovao proces suočavanja sa počiniocima zločina u slučaju Gorana, Zijada i Stanislava, te kako su uspjeli nastaviti svoj život, nakon teških ratnih trauma.

"Ljudi koji su meni nanijeli zlo i koji su me povrijedili danas nisu u Prijedoru. Mislim da su i oni svjesni da će, kada se jednom vrate, morati odgovarati za zločine koje su počinili", rekao je, tokom javnog govorenja, Goran Dragojević. Zijad Bačić je dodao kako "nikada nije generalizirao, nije mrzio cijeli srpski narod".

"Meni je pomogao komšija Srbin kada mi je bilo najteže i toga se uvijek sjetim", rekao je tom prilikom Zijad.

Goran, Zijad i Stanislav su se, za kraj, složili da promjena počinje odlukom da se nastavi sa svojim životom, te da se ljudi isključivo dijele na dobre i one manje dobre - bez obzira na etničku ili bilo koju drugu pripadnost.

 

crs-LOGOWEB.png

Goran, Zijad i Stanislav: Promjena počinje odlukom da se nastavi sa životom

SM JG1

U okviru obilježavanja Međunarodne sedmice mira, u Sanskom Mostu održano je javno govorenje - svjedočenje žrtava rata. Na "Mirovnoj farmi", koju je pokrenuo Centar za izgradnju mira CIM, učesnici ovog događaja iz cijele Bosne i Hercegovine slušali su lična svjedočenja Gorana Dragojevića i Zijada Bačića iz Prijedora i Mostarca Stanislava Krezića o njihovim iskustvima iz rata, te razgovarali o kulturi sjećanja i mirovnom dijalogu u našem kontekstu.

Sva tri govornika osudila su zločine bez obzira na to ko ih je počinio. Dokaz da život ide dalje, i nakon prozivljenih teskih trauma, je upravo prijateljstvo Gorana Dragojevića, koji je stradao od Bošnjaka, i Zijada Bačića, koji je stradao od Srba. Njih dvojica danas zajednički osuđuju sve zločine i prenose poruke mira na mlade generacije.

Okupljene je najviše interesovao proces suočavanja sa počiniocima zločina u slučaju Gorana, Zijada i Stanislava, te kako su uspjeli nastaviti svoj život, nakon teških ratnih trauma.

"Ljudi koji su meni nanijeli zlo i koji su me povrijedili danas nisu u Prijedoru. Mislim da su i oni svjesni da će, kada se jednom vrate, morati odgovarati za zločine koje su počinili", rekao je, tokom javnog govorenja, Goran Dragojević. Zijad Bačić je dodao kako "nikada nije generalizirao, nije mrzio cijeli srpski narod".

"Meni je pomogao komšija Srbin kada mi je bilo najteže i toga se uvijek sjetim", rekao je tom prilikom Zijad.

Goran, Zijad i Stanislav su se, za kraj, složili da promjena počinje odlukom da se nastavi sa svojim životom, te da se ljudi isključivo dijele na dobre i one manje dobre - bez obzira na etničku ili bilo koju drugu pripadnost.

 

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.