Izložba "Lično" u Jajcu

Kreso Primorac

U ponedjeljak, 26. 2. 2018. godine, u Domu kulture Jajce (ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10), biće postavljna izložba portreta "Lično", autora Velije Hasanbegovića.

"Lično" je izložba portreta u crno-bijeloj tehnici na velikom formatu, koja donosi priču o ljudima koji su bili žrtve rata, a sada su heroji mira. Uz portrete se nalazi i kratka lična poruka svakog od njih.

Svih 20 heroja mira su, inače, zagovarači za pomirenje i izgradnju trajnog i stabilnog mira u BiH, a kroz svoja javna govorenja, odnosno lična svjedočenja o torturama, patnjama i nevoljama kroz koje su prošli tokom rata u našoj zemlji.

- Fotografije su prošlost, svjedočanstvo patnje. Njihove poruke su, sa druge strane, budućnost. Nisam siguran da su ljudi uopšte svjesni koliko je snažna i bitna poruka koju ovi ljudi šalju, da su svi zajedno tu, da se cijene i poštuju, kaže Velija Hasanbegović, autor izložbe.

Izložba je podržana kroz projekat PRO-Budućnost, a nakon inicijative i ideje Velije Hasanbegovića. „Lično“ je bila postavljena u Historijskom muzeju BiH, tokom 4. mjeseca 2017. godine, uz izuzetnu posjećenost i medijsku pažnju. Nakon toga, bila je postavljena na Međunarodnom univerzitetu Sarajevo (IUS), te u okviru Ljetnog instituta za mir (SIP), održanog u Sarajevu, koji je ugostio učesnike iz preko 20 zemalja svijeta.

crs-LOGOWEB.png

Izložba "Lično" u Jajcu

Kreso Primorac

U ponedjeljak, 26. 2. 2018. godine, u Domu kulture Jajce (ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10), biće postavljna izložba portreta "Lično", autora Velije Hasanbegovića.

"Lično" je izložba portreta u crno-bijeloj tehnici na velikom formatu, koja donosi priču o ljudima koji su bili žrtve rata, a sada su heroji mira. Uz portrete se nalazi i kratka lična poruka svakog od njih.

Svih 20 heroja mira su, inače, zagovarači za pomirenje i izgradnju trajnog i stabilnog mira u BiH, a kroz svoja javna govorenja, odnosno lična svjedočenja o torturama, patnjama i nevoljama kroz koje su prošli tokom rata u našoj zemlji.

- Fotografije su prošlost, svjedočanstvo patnje. Njihove poruke su, sa druge strane, budućnost. Nisam siguran da su ljudi uopšte svjesni koliko je snažna i bitna poruka koju ovi ljudi šalju, da su svi zajedno tu, da se cijene i poštuju, kaže Velija Hasanbegović, autor izložbe.

Izložba je podržana kroz projekat PRO-Budućnost, a nakon inicijative i ideje Velije Hasanbegovića. „Lično“ je bila postavljena u Historijskom muzeju BiH, tokom 4. mjeseca 2017. godine, uz izuzetnu posjećenost i medijsku pažnju. Nakon toga, bila je postavljena na Međunarodnom univerzitetu Sarajevo (IUS), te u okviru Ljetnog instituta za mir (SIP), održanog u Sarajevu, koji je ugostio učesnike iz preko 20 zemalja svijeta.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.