Javno govorenje pred Općinskim vijećem Sapna

Javno govorenje Sapna

"Ako možemo mi, žrtve rata, nas trojica iz tri različita naroda, danas sjediti tu pred vama, i to ne samo kao učesnici projekta PRO-Budućnost, nego kao iskreni prijatelji, onda mislim da možemo svi napraviti taj prvi korak da se tenzije između ljudi u BiH smanje", kazao je Janko Samouković na javnom govorenju održanom pred Općinskim vijećem Sapna, općine-članice USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji realizira CRS.

"Ljude dijelim na dobre i loše, a ne po etničkoj liniji. Mislim da mir nema alternativu, na svima nama je da ugradimo dio sebe u ovaj proces kako bismo izgradili bolje sutra", kazao je.

Svoje priče o tome šta su prošli tokom zatočeništva u logorima u proteklom ratu na Javnom govorenju su iznijeli i Amir Omerspahić i Krešo Primorac.

"Želim ukazati na stereotipna mišljenja o drugim i drugačijim. Moja mržnja počela je 1993. godine, kada sam ostao sam u samostanu u Mostaru, nakon napada druge strane. Napušten od svojih suboraca i opkoljen od strane protivnika. U tom trenutku cijeli život vam prođe pred očima. Jedino o čemu sam stalno razmišljao bila je moja obitelj. Kada sam se spasio, mrzio sam ljude koji su mi to napravili. Potom mi se javio prijatelj Samir koji me pitao za zdravlje i obitelj. Shvatio sam da Samir nije dobar zato što je Bošnjak, dobar je što je jednostavno dobar čovjek. Ljudi nisu dobri ili loši što su Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, već što su dobri ili loši ljudi", kazao je Krešo Primorac, a svoju potresnu priču iznio je i Amir Omerspahić:

"Kada sam izašao iz logora, nisam komunicirao s bilo kim. Vratio sam se u Sarajevo, u soliter u kojem je bilo više Srba nego Bošnjaka. Mogao sam raditi što sam htio, ali niti u jednom trenutku nisam osjetio želju za osvetom. Nisam htio biti kao oni ljudi koji su meni nanijeli zlo", ispričao je Amir.

Nakon emotivnih govora Janka, Kreše i Amira, predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna, Fedahija Ahmetović, uputio je riječi podrške govornicima, ali i procesima projekta PRO-Budućnost. Zahvalio se projektnom timu, u svoje i ime načelnika Općine Sapna Zudina Mahmutovića, te dodao kako su potresne priče govornika pobudile emocije i vratile ga u vrijeme rata, u kojem je i sam bio pripadnik Armije BiH:

"Teško mi je sada govoriti jer sam zaista pod emocijama. Želim se zahvaliti govornicima na hrabrosti i poruci koju su nam danas uputili. Moj komentar je da ove priče treba pričati i dalje i potičem vas da i svi s ovog područja koji su preživjeli slične sudbine uzmu učešće u vašem projektu", poručio je Ahmetović.

crs-LOGOWEB.png

Javno govorenje pred Općinskim vijećem Sapna

Javno govorenje Sapna

"Ako možemo mi, žrtve rata, nas trojica iz tri različita naroda, danas sjediti tu pred vama, i to ne samo kao učesnici projekta PRO-Budućnost, nego kao iskreni prijatelji, onda mislim da možemo svi napraviti taj prvi korak da se tenzije između ljudi u BiH smanje", kazao je Janko Samouković na javnom govorenju održanom pred Općinskim vijećem Sapna, općine-članice USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji realizira CRS.

"Ljude dijelim na dobre i loše, a ne po etničkoj liniji. Mislim da mir nema alternativu, na svima nama je da ugradimo dio sebe u ovaj proces kako bismo izgradili bolje sutra", kazao je.

Svoje priče o tome šta su prošli tokom zatočeništva u logorima u proteklom ratu na Javnom govorenju su iznijeli i Amir Omerspahić i Krešo Primorac.

"Želim ukazati na stereotipna mišljenja o drugim i drugačijim. Moja mržnja počela je 1993. godine, kada sam ostao sam u samostanu u Mostaru, nakon napada druge strane. Napušten od svojih suboraca i opkoljen od strane protivnika. U tom trenutku cijeli život vam prođe pred očima. Jedino o čemu sam stalno razmišljao bila je moja obitelj. Kada sam se spasio, mrzio sam ljude koji su mi to napravili. Potom mi se javio prijatelj Samir koji me pitao za zdravlje i obitelj. Shvatio sam da Samir nije dobar zato što je Bošnjak, dobar je što je jednostavno dobar čovjek. Ljudi nisu dobri ili loši što su Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, već što su dobri ili loši ljudi", kazao je Krešo Primorac, a svoju potresnu priču iznio je i Amir Omerspahić:

"Kada sam izašao iz logora, nisam komunicirao s bilo kim. Vratio sam se u Sarajevo, u soliter u kojem je bilo više Srba nego Bošnjaka. Mogao sam raditi što sam htio, ali niti u jednom trenutku nisam osjetio želju za osvetom. Nisam htio biti kao oni ljudi koji su meni nanijeli zlo", ispričao je Amir.

Nakon emotivnih govora Janka, Kreše i Amira, predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna, Fedahija Ahmetović, uputio je riječi podrške govornicima, ali i procesima projekta PRO-Budućnost. Zahvalio se projektnom timu, u svoje i ime načelnika Općine Sapna Zudina Mahmutovića, te dodao kako su potresne priče govornika pobudile emocije i vratile ga u vrijeme rata, u kojem je i sam bio pripadnik Armije BiH:

"Teško mi je sada govoriti jer sam zaista pod emocijama. Želim se zahvaliti govornicima na hrabrosti i poruci koju su nam danas uputili. Moj komentar je da ove priče treba pričati i dalje i potičem vas da i svi s ovog područja koji su preživjeli slične sudbine uzmu učešće u vašem projektu", poručio je Ahmetović.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.