MALA ŠKOLA ZA IZGRADNJU MIRA: Najbolje eseje napisale Melisa Kapić, Renata Tešić i Zenaida Lišinović

MSIm Naslovna

Posljednji ciklus Male škole za izgradnju mira (MŠIM) uspješno je okončan izborom najboljih eseja, koje su polaznice i polaznici, nakon odslušanih on-line predavanja, mogli napisati na neku od tema iz sedam tematskih cjelina kroz koje se govorilo o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te o uticaju različitih društvenih pojava na te procese.

Komisija za ocjenjivanje eseja nije imala lak zadatak da od 15 radova, koji su ušli u najuži izbor, odabere tri najbolja, ali su se na kraju u ‘fotofinišu’ za prva tri mjesta izborili eseji Melise Kapić, Renate Tešić i Zenaide Lišinović.

Autoricama najboljih radova biće uručene nagrade-tableti, tokom Sedmice mira od 15. do 23. 9., a narednih dana će biti obaviještene o tačnom terminu dodjele zasluženih nagrada, kojima organizatori žele motivirati mlade autorice i autore da i dalje pišu, istraju i budu aktivni građani i građanke.

Nagrađeni radovi će biti objavljeni i na Facebook stranici projekta PRO-Budućnost.

Od 28. 5. do 15. 7. svi građani i građanke imali su priliku pohađati MŠIM, koju je CRS pokrenuo 2015. godine u okviru projekta PRO-Budućnost. Do sada su organizirana četiri ciklusa MŠIM, koje je pohađalo više od 100 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira.

MŠIM je osmišljen u formi on-line edukacije, što podrazumijeva da učesnici pohađaju školu preko svog PC-ja, prijenosnog računala, tableta ili mobitela i mogu pristupiti školi u svako doba i na svakom mjestu za vrijeme njenog trajanja. Kroz svoj koncept, MŠIM omogućava i interaktivno učenje sa podrškom on-line mentora putem foruma, gdje učesnici mogu postavljati pitanja o izrečenom sadržaju, diskutirati o istom sa drugim učesnicima škole i predavačima.

Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

crs-LOGOWEB.png

MALA ŠKOLA ZA IZGRADNJU MIRA: Najbolje eseje napisale Melisa Kapić, Renata Tešić i Zenaida Lišinović

MSIm Naslovna

Posljednji ciklus Male škole za izgradnju mira (MŠIM) uspješno je okončan izborom najboljih eseja, koje su polaznice i polaznici, nakon odslušanih on-line predavanja, mogli napisati na neku od tema iz sedam tematskih cjelina kroz koje se govorilo o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te o uticaju različitih društvenih pojava na te procese.

Komisija za ocjenjivanje eseja nije imala lak zadatak da od 15 radova, koji su ušli u najuži izbor, odabere tri najbolja, ali su se na kraju u ‘fotofinišu’ za prva tri mjesta izborili eseji Melise Kapić, Renate Tešić i Zenaide Lišinović.

Autoricama najboljih radova biće uručene nagrade-tableti, tokom Sedmice mira od 15. do 23. 9., a narednih dana će biti obaviještene o tačnom terminu dodjele zasluženih nagrada, kojima organizatori žele motivirati mlade autorice i autore da i dalje pišu, istraju i budu aktivni građani i građanke.

Nagrađeni radovi će biti objavljeni i na Facebook stranici projekta PRO-Budućnost.

Od 28. 5. do 15. 7. svi građani i građanke imali su priliku pohađati MŠIM, koju je CRS pokrenuo 2015. godine u okviru projekta PRO-Budućnost. Do sada su organizirana četiri ciklusa MŠIM, koje je pohađalo više od 100 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira.

MŠIM je osmišljen u formi on-line edukacije, što podrazumijeva da učesnici pohađaju školu preko svog PC-ja, prijenosnog računala, tableta ili mobitela i mogu pristupiti školi u svako doba i na svakom mjestu za vrijeme njenog trajanja. Kroz svoj koncept, MŠIM omogućava i interaktivno učenje sa podrškom on-line mentora putem foruma, gdje učesnici mogu postavljati pitanja o izrečenom sadržaju, diskutirati o istom sa drugim učesnicima škole i predavačima.

Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.