Uručene nagrade za najbolje eseje MŠIM-a: Pogledajmo u sebe - tu ćemo sresti i druge

MSIM3

Dobitnicama nagrada za najbolje eseje, napisane u okviru Male škole za izgradnju mira, danas su uručene nagrade - tableti i knjige prof. dr Nerzuka Ćurka "Rasprava o miru i nasilju".

Dobitnice nagrada su:

Melisa Kapić iz Maglaja, esej "Još čuvam dijete u sebi".
Renata Tešić iz Istočnog Novog Sarajeva, esej "Sa mržnjom se ne rađamo, mržnja se uči".
Zenaida Lišinović iz Doboja, esej "Kultura mira".

Melisa Kapić je u svom radu, između ostalog, navela kako je "u razgovoru spas, u preispitivanju sebe, u tretiranju drugih onako kako bismo da sami budemo tretirani, u ljubavi je spas."

U radu Renate Tešić pronalazimo zanimljivo opažanje o mržnji: "Prevelika je cijena koju plaćamo za mržnju. Prevelika je cijena što dopuštamo drugima da manipulišu nama i da nam nameću ono što oni žele. Gubimo sebe, vlastitu sreću. Naša sreća ne dolazi kroz druge nego kroz nas same i vlastitu sposobnost da budemo otvoreni, slobodni i da volimo."

"Da bismo bili otvoreni osjećajima druge osobe, da bismo razvili senzibilitet prema osjećajima drugog, moramo u nama samima imati razvijen pozitivan emocionalni stav prema ljudima i životu, biti oslobođeni svih unutarnjih konflikata, nemira, negativnih emocija, jer bi nam moglo blokirati otvoreni put prema drugoj osobi", fragment je iz eseja Zenaide Lišinović.

MSIM1

Posljednji ciklus "Male škole za igradnju mira" uspješno je okončan izborom najboljih eseja koje su polaznice i polaznici nakon odslušanih on-line predavanja mogli napisati na neku od tema iz sedam tematskih cjelina kroz koje se govorilo o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te o ulozi različitih društvenih pojava na te procese.

Od 28. 5. do 15. 7. svi građani i građanke imali su priliku pohađati "Malu školu za igradnju mira" (MŠIM), koju je CRS pokrenuo 2015. godine, u okviru projekta PRO-Budućnost. Do sada su organizirana četiri ciklusa MŠIM, koje je pohađalo više od 100 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira.

MSIM2

MŠIM je u formi on-line edukacije, što podrazumijeva da učesnici pohađaju školu preko svog PC-ja, laptopa, tableta ili mobitela i mogu pristupiti školi u svako doba i na svakom mjestu za vrijeme njenog trajanja. Kroz svoj koncept omogućava i interaktivno učenje sa podrškom on-line mentora putem foruma, gdje učesnici mogu postavljati pitanja o izrečenom sadržaju, diskutirati o istom sa drugim učesnicima škole i predavačima.

Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

crs-LOGOWEB.png

Uručene nagrade za najbolje eseje MŠIM-a: Pogledajmo u sebe - tu ćemo sresti i druge

MSIM3

Dobitnicama nagrada za najbolje eseje, napisane u okviru Male škole za izgradnju mira, danas su uručene nagrade - tableti i knjige prof. dr Nerzuka Ćurka "Rasprava o miru i nasilju".

Dobitnice nagrada su:

Melisa Kapić iz Maglaja, esej "Još čuvam dijete u sebi".
Renata Tešić iz Istočnog Novog Sarajeva, esej "Sa mržnjom se ne rađamo, mržnja se uči".
Zenaida Lišinović iz Doboja, esej "Kultura mira".

Melisa Kapić je u svom radu, između ostalog, navela kako je "u razgovoru spas, u preispitivanju sebe, u tretiranju drugih onako kako bismo da sami budemo tretirani, u ljubavi je spas."

U radu Renate Tešić pronalazimo zanimljivo opažanje o mržnji: "Prevelika je cijena koju plaćamo za mržnju. Prevelika je cijena što dopuštamo drugima da manipulišu nama i da nam nameću ono što oni žele. Gubimo sebe, vlastitu sreću. Naša sreća ne dolazi kroz druge nego kroz nas same i vlastitu sposobnost da budemo otvoreni, slobodni i da volimo."

"Da bismo bili otvoreni osjećajima druge osobe, da bismo razvili senzibilitet prema osjećajima drugog, moramo u nama samima imati razvijen pozitivan emocionalni stav prema ljudima i životu, biti oslobođeni svih unutarnjih konflikata, nemira, negativnih emocija, jer bi nam moglo blokirati otvoreni put prema drugoj osobi", fragment je iz eseja Zenaide Lišinović.

MSIM1

Posljednji ciklus "Male škole za igradnju mira" uspješno je okončan izborom najboljih eseja koje su polaznice i polaznici nakon odslušanih on-line predavanja mogli napisati na neku od tema iz sedam tematskih cjelina kroz koje se govorilo o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te o ulozi različitih društvenih pojava na te procese.

Od 28. 5. do 15. 7. svi građani i građanke imali su priliku pohađati "Malu školu za igradnju mira" (MŠIM), koju je CRS pokrenuo 2015. godine, u okviru projekta PRO-Budućnost. Do sada su organizirana četiri ciklusa MŠIM, koje je pohađalo više od 100 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira.

MSIM2

MŠIM je u formi on-line edukacije, što podrazumijeva da učesnici pohađaju školu preko svog PC-ja, laptopa, tableta ili mobitela i mogu pristupiti školi u svako doba i na svakom mjestu za vrijeme njenog trajanja. Kroz svoj koncept omogućava i interaktivno učenje sa podrškom on-line mentora putem foruma, gdje učesnici mogu postavljati pitanja o izrečenom sadržaju, diskutirati o istom sa drugim učesnicima škole i predavačima.

Predavači na MŠIM-u su univerzitetski profesori i profesorke, te iskusni aktivisti i aktivistice iz BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.