Mladi u Doboju sklopili nova i brojna prijateljstva

Djeca

Više od 45 učenica i učenika Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" u Doboju, kroz radionicu "Da vam ispričam svoju priču", u okviru projekta "Obojimo note", podržanog kroz lokalne inicijative projekta PRO-Budućnost, na zanimljiv i atraktivan način predstavili su svoja iskustva iz aktivizma u oblasti međuetničke i međunacionalne saradnje mladih na prostoru BiH.

Mladi su, zajedno s njihovim nastavnicima, rukovodiocima škole i članovima Radne grupe Grada Doboja, predstavili mogućnosti i potrebe većeg angažovanja mladih osoba u okviru svojih zajednica kako bi ojačali osjećaj pripadnosti svojoj sredini i ujedno razvili poštovanje i uvažavanje svih ljudi koji žive u njoj.

Kroz rad na pripremi radionice i na samom projektu, mladi su imali priliku da se druže i zajednički rade, a sklopljena su brojna nova prijateljstva među kojima i ono između Aleksandra i Idhama - koji su podijelili svoja iskustva s aktivnosti na projektu.

"Da nije bilo projekta PRO-Budućnost, vjerovatno ne bih sada bio ovdje i sasvim sigurno ne bih bio prijatelj Aleksandru – a to bi bila velika šteta", kazao je Idham i, s Aleksandrom, pozvao i ostale učenice i učenike da djeluju, da budu kreativni i da se uključuju u razne aktivnosti jer time razvijaju sebe, šire svoje vidike i način razmišljanja da poštuju i uvažavaju različitosti u kojima je bogastvo.

Mladi su iskazali potrebu da se teme koje promoviše PRO-Budućnost još aktivnije obrađuju, da mladi ljudi mogu "bez nelagode" da razgovaraju o svojim posebnostima, svojoj vjeri i svojim običajima, te da se razvija radoznalost da se nauči i sazna od kulturi, vjeri i običajima drugih naroda u BiH.

Učenicima i nastavnom osoblju se obratio i Rado Đurđević, koordinator projekta u Doboju i ponudio svu potrebnu podršku u smislu apliciranja i razvoja ideja, savjetodavnu podršku i logističku podršku Grada Doboja za buduće aktivnosti.

"Veoma je važno da se s razvojem aktivizma krene od mladih naraštaja, da budu kreativni, da uče i da se razvijaju, a podrška svakako neće izostati ni od lokalne zajednice, a ni od njihovih nastavnika i škole", kazao je Đurđević.

Kroz projekat, članice školskog hora dobile su 25 novih, svečanih haljina, u kojima će moći nastupati i predstavljati svoju školu i svoj grad širom BiH, ali i regiona, a projekat je direktno uticao i na direktora škole, koji je donio odluku da se izvrši nabavka još 25 haljina, te da se kupi ormar gdje će se haljine pravilno smjestiti i gdje će se zaštititi od mogućih oštećenja. Svi u horu će tako imati svečane haljine i s još većom motivacijom vježbati i učestvovati na takmičenjima

Po završetku radionice održan je sastanak članova Radne grupe iz Doboja sa pomoćnicom direktora Vedranom Pantelić, pedagoginjom škole Aleksandrom Stević, vođom hora, nastavnicom Violetom Lazić, gdje je bilo govora o ciljevima projekta PRO-Budućnost, te o mogućnostima koje pruža ovaj projekat a koje su prihvatljive za ovu ustanovu.

Izražen je i interes za dalju saradnju.

crs-LOGOWEB.png

Mladi u Doboju sklopili nova i brojna prijateljstva

Djeca

Više od 45 učenica i učenika Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" u Doboju, kroz radionicu "Da vam ispričam svoju priču", u okviru projekta "Obojimo note", podržanog kroz lokalne inicijative projekta PRO-Budućnost, na zanimljiv i atraktivan način predstavili su svoja iskustva iz aktivizma u oblasti međuetničke i međunacionalne saradnje mladih na prostoru BiH.

Mladi su, zajedno s njihovim nastavnicima, rukovodiocima škole i članovima Radne grupe Grada Doboja, predstavili mogućnosti i potrebe većeg angažovanja mladih osoba u okviru svojih zajednica kako bi ojačali osjećaj pripadnosti svojoj sredini i ujedno razvili poštovanje i uvažavanje svih ljudi koji žive u njoj.

Kroz rad na pripremi radionice i na samom projektu, mladi su imali priliku da se druže i zajednički rade, a sklopljena su brojna nova prijateljstva među kojima i ono između Aleksandra i Idhama - koji su podijelili svoja iskustva s aktivnosti na projektu.

"Da nije bilo projekta PRO-Budućnost, vjerovatno ne bih sada bio ovdje i sasvim sigurno ne bih bio prijatelj Aleksandru – a to bi bila velika šteta", kazao je Idham i, s Aleksandrom, pozvao i ostale učenice i učenike da djeluju, da budu kreativni i da se uključuju u razne aktivnosti jer time razvijaju sebe, šire svoje vidike i način razmišljanja da poštuju i uvažavaju različitosti u kojima je bogastvo.

Mladi su iskazali potrebu da se teme koje promoviše PRO-Budućnost još aktivnije obrađuju, da mladi ljudi mogu "bez nelagode" da razgovaraju o svojim posebnostima, svojoj vjeri i svojim običajima, te da se razvija radoznalost da se nauči i sazna od kulturi, vjeri i običajima drugih naroda u BiH.

Učenicima i nastavnom osoblju se obratio i Rado Đurđević, koordinator projekta u Doboju i ponudio svu potrebnu podršku u smislu apliciranja i razvoja ideja, savjetodavnu podršku i logističku podršku Grada Doboja za buduće aktivnosti.

"Veoma je važno da se s razvojem aktivizma krene od mladih naraštaja, da budu kreativni, da uče i da se razvijaju, a podrška svakako neće izostati ni od lokalne zajednice, a ni od njihovih nastavnika i škole", kazao je Đurđević.

Kroz projekat, članice školskog hora dobile su 25 novih, svečanih haljina, u kojima će moći nastupati i predstavljati svoju školu i svoj grad širom BiH, ali i regiona, a projekat je direktno uticao i na direktora škole, koji je donio odluku da se izvrši nabavka još 25 haljina, te da se kupi ormar gdje će se haljine pravilno smjestiti i gdje će se zaštititi od mogućih oštećenja. Svi u horu će tako imati svečane haljine i s još većom motivacijom vježbati i učestvovati na takmičenjima

Po završetku radionice održan je sastanak članova Radne grupe iz Doboja sa pomoćnicom direktora Vedranom Pantelić, pedagoginjom škole Aleksandrom Stević, vođom hora, nastavnicom Violetom Lazić, gdje je bilo govora o ciljevima projekta PRO-Budućnost, te o mogućnostima koje pruža ovaj projekat a koje su prihvatljive za ovu ustanovu.

Izražen je i interes za dalju saradnju.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.