ČVRSTO OPREDJELJENJE ZA IZGRADNJU BOLJEG ‘JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA’: Općinsko vijeće Vareš usvojilo “Platformu za mir”

vares00101.jpg

Općinsko vijeće Vareš u ponedjeljak 30. 7. 2018. godine jednoglasno je usvojilo “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definira set mjera koje će ovo vijeće provesti u spomenutom periodu. Pred jednoglasno usvajanje, predstavnici klubova stranaka u Općinskom vijeću Vareš iskazali su punu podršku “Platformi” i njenoj provedbi.

Nakon općina Žepče, Petrovo i Doboj-Jug, Vareš je među među prvim općinama u BiH u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na Općinskom vijeću. “Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

“Podršku “Platformi za mir” kao općinski načelnik dao sam i prije nego je usvojena u državnom Parlamentu na najvišem nivou i sretan sam da se je “Platforma” dobila opću podršku i da se danas usvaja i na Općinskom vijeću Vareš. Iščitavajući ovu “Platformu”, možemo vidjeti da smo mi već mnogo toga prešli u proteklim godinama, imamo još mnogo toga reći ali i mnogo stvari u kojima možemo biti primjer drugima. Ponosan sam što danas možemo pokazati da smo čvrsto opredijeljeni i da smo na pravom putu u izgradnji našeg boljeg, mnogi bi rekli kompliciranog, ali ja ipak kažem jednostavnog društva”, kazao je Zdravko Marošević, načelnik Općine Vareš.

Zdravko Marošević

“’Platforma za mir’ dokument je nastao na terenu i predstavlja volju naroda i zajednički glas svih ljudi, izabranih predstavnika vlasti, vjerskih zajednica, nevladinog sektora i svih drugih aktera, a “Plan aktivnosti” je tu kako bi se osiguralo da se ono je prihvaćeno kao načela konačno provede na terenu”, kaže Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

OV Vareš

crs-LOGOWEB.png

ČVRSTO OPREDJELJENJE ZA IZGRADNJU BOLJEG ‘JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA’: Općinsko vijeće Vareš usvojilo “Platformu za mir”

vares00101.jpg

Općinsko vijeće Vareš u ponedjeljak 30. 7. 2018. godine jednoglasno je usvojilo “Platformu za mir” i “Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018.-2020.” koji definira set mjera koje će ovo vijeće provesti u spomenutom periodu. Pred jednoglasno usvajanje, predstavnici klubova stranaka u Općinskom vijeću Vareš iskazali su punu podršku “Platformi” i njenoj provedbi.

Nakon općina Žepče, Petrovo i Doboj-Jug, Vareš je među među prvim općinama u BiH u kojima je “Platforma za mir” usvojena i na Općinskom vijeću. “Platformu za mir” usvojili su i Predstavnički dom te Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

“Podršku “Platformi za mir” kao općinski načelnik dao sam i prije nego je usvojena u državnom Parlamentu na najvišem nivou i sretan sam da se je “Platforma” dobila opću podršku i da se danas usvaja i na Općinskom vijeću Vareš. Iščitavajući ovu “Platformu”, možemo vidjeti da smo mi već mnogo toga prešli u proteklim godinama, imamo još mnogo toga reći ali i mnogo stvari u kojima možemo biti primjer drugima. Ponosan sam što danas možemo pokazati da smo čvrsto opredijeljeni i da smo na pravom putu u izgradnji našeg boljeg, mnogi bi rekli kompliciranog, ali ja ipak kažem jednostavnog društva”, kazao je Zdravko Marošević, načelnik Općine Vareš.

Zdravko Marošević

“’Platforma za mir’ dokument je nastao na terenu i predstavlja volju naroda i zajednički glas svih ljudi, izabranih predstavnika vlasti, vjerskih zajednica, nevladinog sektora i svih drugih aktera, a “Plan aktivnosti” je tu kako bi se osiguralo da se ono je prihvaćeno kao načela konačno provede na terenu”, kaže Majda Behrem-Stojanov, direktorica projekta PRO-Budućnost.

“Platforma za mir” rezultat je intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost koji provodi CRS u skoro polovini od 143 lokalne zajednice u BiH i kreiran je u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti.

U procesu kreiranja Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

OV Vareš

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.