Predstavnica BiH na Forumu mladih mirovnjaka u Haagu: Mladi treba da rade na promjenama u svojim zajednicama širom svijeta u mijenjaju svije(st) oko sebe

Haag1

"Kako sam prije nekoliko godina postala dio PRO–Budućnost porodice, vidjela sam da moje polje djelovanja u izgradji mira nije zanemarivo", Tamara Cvetković, mlada mirovnjakinja iz naše zemlje, počinje svoju priču o učešču na Forumu mladih mirovnjaka 2018, održanom u Haagu povodom Međunarodnog dana mira u organizaciji United Network of Young Peacebuilders (UNOY) iz Holandije.

"Glavni cilj Foruma bio je da napravi adekvatno okruženje za mlade mirovnjake i mirovnjakinje kako bi u saradnji jednih sa drugima radili na uzajamnoj interakciji neformalnog učenja koje ima direktan uticaj na njihov rad na terenu. Uz podršku tima PRO–Budućnosti, imala sam priliku da prisustvujem ovom Forumu i da kao jedna od trenerica UNOY-a testiram toolkit koji je u pripremi, a koji će da pomogne mladim mirovnjacima širom svijeta u boljem razumijevanju Rezolucije 2250 – Mladi, mir i sigurnost", kaže Tamara, dodajući kako je tema njene radionice bila "Moj identitet – moja priča":

"Pružena mi je mogućnost da u trajanju od sat i po vremena predstavim radionicu koja će biti dio toolkit-a, a ujedno da predstavim Bosnu i Hercegovinu i projekat PRO–Budućnost. Na osnovu pitanja i odgovora koje sam dobila, mladi mirovnjaci i mirovnjakinje iz moje grupe imaju za cilj da još više rade na promjenama u svojim zajednicama širom svijeta i tako mjenjaju svije(s)t oko sebe. Smatraju da ovakvi i slični događaji mladima pružaju mogućnost za razne vidove saradnje, i da naučeno mogu da koriste u svom radu", kaže Tamara, potcrtavajući kako joj svako novo iskustvo širi lične vidike i pomaže da što bolje razumije svijet i odnose oko sebe:

Haag2

"Najviše kada su u pitanju međuljudski odnosi i kada treba da se jedni prema drugim odnosimo kao prema ljudskim bićima sa što manje predrasuda i stereotipa", dodaje govoreći o dojmovima sa ovog velikog međunarodnog skupa gdje se na jednom mjestu okupilo više od 60 mladih ljudi iz cijelog svijeta:

"Okupili su se mladi iz Indije, Šri Lanke, Kolumbije, Kameruna, Gruzije, Rusije, Ukrajine, Španije, Belgije, Sirije i mnogih drugih zemalja, a među njima i Bosna i Hercegovina".

Tri predstavnika mladih mirovnjaka nakon završenog Foruma imala su mogućnost da 26. septembra 2018. godine učestvuju na Carnegie događaju u Hagu na temu: Buduća generacija mirovnjaka/kinja - Izazovi za uključenje mladih u mirovne i sigurnosne probleme i predstave zaključke Foruma i internacionalnoj zajednici glasno kažu da mladi treba da budu za pregovaračkim stolovima a ne samo da budu predmet dogovora.

Haag3

crs-LOGOWEB.png

Predstavnica BiH na Forumu mladih mirovnjaka u Haagu: Mladi treba da rade na promjenama u svojim zajednicama širom svijeta u mijenjaju svije(st) oko sebe

Haag1

"Kako sam prije nekoliko godina postala dio PRO–Budućnost porodice, vidjela sam da moje polje djelovanja u izgradji mira nije zanemarivo", Tamara Cvetković, mlada mirovnjakinja iz naše zemlje, počinje svoju priču o učešču na Forumu mladih mirovnjaka 2018, održanom u Haagu povodom Međunarodnog dana mira u organizaciji United Network of Young Peacebuilders (UNOY) iz Holandije.

"Glavni cilj Foruma bio je da napravi adekvatno okruženje za mlade mirovnjake i mirovnjakinje kako bi u saradnji jednih sa drugima radili na uzajamnoj interakciji neformalnog učenja koje ima direktan uticaj na njihov rad na terenu. Uz podršku tima PRO–Budućnosti, imala sam priliku da prisustvujem ovom Forumu i da kao jedna od trenerica UNOY-a testiram toolkit koji je u pripremi, a koji će da pomogne mladim mirovnjacima širom svijeta u boljem razumijevanju Rezolucije 2250 – Mladi, mir i sigurnost", kaže Tamara, dodajući kako je tema njene radionice bila "Moj identitet – moja priča":

"Pružena mi je mogućnost da u trajanju od sat i po vremena predstavim radionicu koja će biti dio toolkit-a, a ujedno da predstavim Bosnu i Hercegovinu i projekat PRO–Budućnost. Na osnovu pitanja i odgovora koje sam dobila, mladi mirovnjaci i mirovnjakinje iz moje grupe imaju za cilj da još više rade na promjenama u svojim zajednicama širom svijeta i tako mjenjaju svije(s)t oko sebe. Smatraju da ovakvi i slični događaji mladima pružaju mogućnost za razne vidove saradnje, i da naučeno mogu da koriste u svom radu", kaže Tamara, potcrtavajući kako joj svako novo iskustvo širi lične vidike i pomaže da što bolje razumije svijet i odnose oko sebe:

Haag2

"Najviše kada su u pitanju međuljudski odnosi i kada treba da se jedni prema drugim odnosimo kao prema ljudskim bićima sa što manje predrasuda i stereotipa", dodaje govoreći o dojmovima sa ovog velikog međunarodnog skupa gdje se na jednom mjestu okupilo više od 60 mladih ljudi iz cijelog svijeta:

"Okupili su se mladi iz Indije, Šri Lanke, Kolumbije, Kameruna, Gruzije, Rusije, Ukrajine, Španije, Belgije, Sirije i mnogih drugih zemalja, a među njima i Bosna i Hercegovina".

Tri predstavnika mladih mirovnjaka nakon završenog Foruma imala su mogućnost da 26. septembra 2018. godine učestvuju na Carnegie događaju u Hagu na temu: Buduća generacija mirovnjaka/kinja - Izazovi za uključenje mladih u mirovne i sigurnosne probleme i predstave zaključke Foruma i internacionalnoj zajednici glasno kažu da mladi treba da budu za pregovaračkim stolovima a ne samo da budu predmet dogovora.

Haag3

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.