Šest udruženja žrtava rata potpisalo Platformu za mir

Platforma1ZR

Nakon što su 27. 4. 2018. godine tri udruženja žrtava rata potpisala Platformu za mir (Fatima Mahmutagić - Organizacija porodice šehida i poginulih boraca Maglaj, Dragiša Andrić - Udruženje logoraša Višegrad i Željko Vladić - Hrvatska udruga logoraša Mostar), 23. 11. 2018. godine, na Bjelašnici, predstavnici još šest udruženja žrtava rata svojim potpisom su poslali jasnu poruku mira.

Platformu za mir na Bjelašnici su potpisali Semina Alekić iz Organizacije porodica šehida, poginulih boraca i nestalih „Vrbanja“ Kotor Varoš sa sjedištem u Travniku; Ema Čekić iz Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća; Vinko Lale iz Udruženja logoraša regije Birač iz Bratunca; Samir Pojskić iz Udruženja logoraša Zenice; Mara Milaković Daradan iz Udruženja ratnih vojnih invalida Opštine Derventa 1991-1995. i Amir Smječanin iz Udruženja logoraša Novi Grad Sarajevo 1992-1996.

Platforma2ZR

Potpisnici platforme i radna grupa koja će raditi na razvijanju konkretnih akcionih planova koji prate Platformu za mir, u okviru projekta PRO-Budućnost, složili su se da očekuju konkretnu pomoć od lokalnih i viših nivoa vlasti u procesu provedbe planiranih i redovnih aktivnosti. Potpisnici su pozvali predstavnike vlasti na odgovornost i osjetljivost prema pitanjima žrtava rata, logoraša, porodica nestalih osoba, šehida i poginulih boraca.

Šest udruženja žrtava rata, Platformu za mir potpisalo je u sklopu treninga USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji je namijenjen jačanju kapaciteta predstavnika udruženja žrtava rata u domenu zagovaranja i aktivizma kroz razvijanje konkretnih akcionih planova koji prate Platformu za mir.

crs-LOGOWEB.png

Šest udruženja žrtava rata potpisalo Platformu za mir

Platforma1ZR

Nakon što su 27. 4. 2018. godine tri udruženja žrtava rata potpisala Platformu za mir (Fatima Mahmutagić - Organizacija porodice šehida i poginulih boraca Maglaj, Dragiša Andrić - Udruženje logoraša Višegrad i Željko Vladić - Hrvatska udruga logoraša Mostar), 23. 11. 2018. godine, na Bjelašnici, predstavnici još šest udruženja žrtava rata svojim potpisom su poslali jasnu poruku mira.

Platformu za mir na Bjelašnici su potpisali Semina Alekić iz Organizacije porodica šehida, poginulih boraca i nestalih „Vrbanja“ Kotor Varoš sa sjedištem u Travniku; Ema Čekić iz Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća; Vinko Lale iz Udruženja logoraša regije Birač iz Bratunca; Samir Pojskić iz Udruženja logoraša Zenice; Mara Milaković Daradan iz Udruženja ratnih vojnih invalida Opštine Derventa 1991-1995. i Amir Smječanin iz Udruženja logoraša Novi Grad Sarajevo 1992-1996.

Platforma2ZR

Potpisnici platforme i radna grupa koja će raditi na razvijanju konkretnih akcionih planova koji prate Platformu za mir, u okviru projekta PRO-Budućnost, složili su se da očekuju konkretnu pomoć od lokalnih i viših nivoa vlasti u procesu provedbe planiranih i redovnih aktivnosti. Potpisnici su pozvali predstavnike vlasti na odgovornost i osjetljivost prema pitanjima žrtava rata, logoraša, porodica nestalih osoba, šehida i poginulih boraca.

Šest udruženja žrtava rata, Platformu za mir potpisalo je u sklopu treninga USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, koji je namijenjen jačanju kapaciteta predstavnika udruženja žrtava rata u domenu zagovaranja i aktivizma kroz razvijanje konkretnih akcionih planova koji prate Platformu za mir.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.