ISTINOM DO POMIRENJA: Predstavnici udruženja žrtava rata potpisali „Platformu za mir“, pozvali mlade da teret prošlosti ne nose na svojim leđima

Zrve rata Platforma za mir
 
Predstavnici i predstavnica udruženja žrtava rata Fatima Mahmutagić, Dragiša Andrić i Željko Vladić u petak su na Jahorini potpisali Platformu za mir, dokument kreiran u formi deklaracije i razvijen kao rezultat intezivnog rada mirovnog projekta PRO-Budućnost.
 
„Podjednako boli prepuklo srce svakog roditelja, koje god da je vjere i nacije. Platforma za mir je bitna, jako je važno da se provede, važno je ne zbog nas koji smo sve to preživjeli u ratu, već zbog novih generacija koje su izrasle i žele da grade bolju budućnost. Prošlost ne trebamo zaboraviti, ali molim mlade ljude da ne nose teret prošlosti na svojim leđima. Mir koji je ostvaren nema alternativu i nikad je neće imati“, kazala je Fatima Mahmutagić iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, dok je Dragiša Andrić iz Udruženja logoraša Višegrad dodao kako je Platforma za mir najvažniji dokument koji je došao pred predstavnike žrtava:
 
„Nažalost, žrtve torture se još nisu izborile za zakon koji će im garantovati prava koja im pripadaju. Mi, žrtve torture iz sva tri naroda, kroz ovaj projekat smo dobili dokument koji je do sada usvojen u toliko opština i institucija, i koji nam otvara ta čarobna vrata ka dobijanju zakona“.
 
Željko Vladić iz Hrvatske udruge logoraša Mostar kazao je kako se kroz Platformu za mir direktno utiče na budućnost novih naraštaja.
 
„To je dokument koji direktno utiče na budućnost naše djece. Kada smo se uključili u zajedničke aktivnosti kroz projekat PRO-Budućnost, vidjeli smo koliko su i drugi narodi propatili u ratu, shvatili kako su i patnje drugih bile jednake ili slične patnjama kroz koje smo mi prošli“, kazao je Željko Vladić.
 
Predstavnici navedenih udruženja su potpisali Platformu za mir ne samo u ime udruženja iz kojih dolaze, nego i u ime žrtava rata - heroja mira, javnih govornika koji djeluju u okviru projekta PRO-Budućnost.
 
Direktorica projekta PRO-Budućnost Majda Behrem-Stojanov podsjetila je kako je Platformu za mir u junu 2017. usvojilo Vijeće ministara BiH, dok je, nedugo zatim, primila k znanju i Zajednička komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH), što je prvi korak ka usvajanju tog dokumenta u oba doma PS BiH.
 
„Aktivnosti koje se kroz ovaj projekat provode širom BiH vezane su za jačanje povjerenja i razumjevanja među svima nama, kao ključnih elemenata stabilnog i prosperitetnog društva. Projekat omogućava direktne kontakte i aktivnosti u svim sferama društva, u fokus stavljamo i neke od najtežih tema s kojima se suočava bh. društvo, a jedna od njih je i suočavanje sa prošlošću“, kazala je Majda Behrem-Stojanov.
 
Platformu su podržala i sva tri člana Predsjedništva BiH, zastupnici iz svih većih stranaka u PS BiH, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, preko 70 načelnika lokalnih zajednica u BiH i drugi.
 
PRO-Budućnost je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji u 70 opština/općina/gradova u BiH realizuje Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Nansen dijalog centrom Mostar i Međureligijskim vijećem u BiH.
 
Foto-galerija u nastavku (foto: Almir Panjeta):

crs-LOGOWEB.png

ISTINOM DO POMIRENJA: Predstavnici udruženja žrtava rata potpisali „Platformu za mir“, pozvali mlade da teret prošlosti ne nose na svojim leđima

Zrve rata Platforma za mir
 
Predstavnici i predstavnica udruženja žrtava rata Fatima Mahmutagić, Dragiša Andrić i Željko Vladić u petak su na Jahorini potpisali Platformu za mir, dokument kreiran u formi deklaracije i razvijen kao rezultat intezivnog rada mirovnog projekta PRO-Budućnost.
 
„Podjednako boli prepuklo srce svakog roditelja, koje god da je vjere i nacije. Platforma za mir je bitna, jako je važno da se provede, važno je ne zbog nas koji smo sve to preživjeli u ratu, već zbog novih generacija koje su izrasle i žele da grade bolju budućnost. Prošlost ne trebamo zaboraviti, ali molim mlade ljude da ne nose teret prošlosti na svojim leđima. Mir koji je ostvaren nema alternativu i nikad je neće imati“, kazala je Fatima Mahmutagić iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, dok je Dragiša Andrić iz Udruženja logoraša Višegrad dodao kako je Platforma za mir najvažniji dokument koji je došao pred predstavnike žrtava:
 
„Nažalost, žrtve torture se još nisu izborile za zakon koji će im garantovati prava koja im pripadaju. Mi, žrtve torture iz sva tri naroda, kroz ovaj projekat smo dobili dokument koji je do sada usvojen u toliko opština i institucija, i koji nam otvara ta čarobna vrata ka dobijanju zakona“.
 
Željko Vladić iz Hrvatske udruge logoraša Mostar kazao je kako se kroz Platformu za mir direktno utiče na budućnost novih naraštaja.
 
„To je dokument koji direktno utiče na budućnost naše djece. Kada smo se uključili u zajedničke aktivnosti kroz projekat PRO-Budućnost, vidjeli smo koliko su i drugi narodi propatili u ratu, shvatili kako su i patnje drugih bile jednake ili slične patnjama kroz koje smo mi prošli“, kazao je Željko Vladić.
 
Predstavnici navedenih udruženja su potpisali Platformu za mir ne samo u ime udruženja iz kojih dolaze, nego i u ime žrtava rata - heroja mira, javnih govornika koji djeluju u okviru projekta PRO-Budućnost.
 
Direktorica projekta PRO-Budućnost Majda Behrem-Stojanov podsjetila je kako je Platformu za mir u junu 2017. usvojilo Vijeće ministara BiH, dok je, nedugo zatim, primila k znanju i Zajednička komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH), što je prvi korak ka usvajanju tog dokumenta u oba doma PS BiH.
 
„Aktivnosti koje se kroz ovaj projekat provode širom BiH vezane su za jačanje povjerenja i razumjevanja među svima nama, kao ključnih elemenata stabilnog i prosperitetnog društva. Projekat omogućava direktne kontakte i aktivnosti u svim sferama društva, u fokus stavljamo i neke od najtežih tema s kojima se suočava bh. društvo, a jedna od njih je i suočavanje sa prošlošću“, kazala je Majda Behrem-Stojanov.
 
Platformu su podržala i sva tri člana Predsjedništva BiH, zastupnici iz svih većih stranaka u PS BiH, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, preko 70 načelnika lokalnih zajednica u BiH i drugi.
 
PRO-Budućnost je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji u 70 opština/općina/gradova u BiH realizuje Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Nansen dijalog centrom Mostar i Međureligijskim vijećem u BiH.
 
Foto-galerija u nastavku (foto: Almir Panjeta):

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.