Vlast će podržati ostvarivanje prava žrtava rata u Maglaju

Maglaj OV ZR 1

Zajednička zagovaračka kampanja udruženja žrtava rata i torture iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine nastavljena je u Maglaju, u maloj sali Doma kulture, gdje su predstavnici navedenih udruženja i lokalnih vlasti dogovarali konkretnu pomoć i podršku za žrtve rata.
 
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, na čelu sa predsjednicom Fatimom Mahmutagić, predstavila je predsjedavajućoj Općinskog vijeća Maglaj, Svjetlani Zamboni, te ostalim udruženjima žrtava rata i torture, akcioni plan za ostvarivanje prava navedene populacije, razvijen u okviru zajedničke zagovaračke kampanje koja se temelji na Platformi za mir, ključnom dokumentu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.
 
"Teret prošlosti svi nosimo na leđima, ali ne smijemo dopustiti da nam to bude prepreka u izgradnji bolje Bosne i Hercegovine. Potpisnici smo Platforme za mir, koju je usvojilo i OV Maglaj, tako da se nadam da ćemo naći rješenje za psihosocijalnu podršku članovima, ali i za projekte koje ćemo realizirati ubuduće", rekla je tom prilikom Fatima Mahmutagić.
 
Akcioni plan, koji je sastavni dio Platforme za mir, podržala je i predsjedavajuća OV Maglaj, Svjetlana Zamboni, naglašavajući važnost rada sa svim žrtvama rata: "Trenutno smo u procesu kreiranja Akcionog plana za OV Maglaj i sigurno ćemo podržati ove ideje i inicijative i ugraditi ih u naš plan. Zaista me raduje kada vidim da sve žrtve rata, sa sve tri strane, sjede zajedno, razgovaraju i dogovaraju se."
 
Inicijativu Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, u smislu nastavka zajedničke zagovaračke kampanje žrtava rata, podržali su i Jedinstvena organizacija boraca Maglaj, Udruženje logoraša Maglaj, U.G Fojničani Maglaj, Udruženje mladih Maglaj, te Udruženje oboljelih od PTSP-a "VOX" Sarajevo.

Maglaj OV ZR 2
 
Predsjednik udruženja "VOX", Faruk Krek, naglasio je neophodnost kontinuiranog i predanog rada sa osobama koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), od kojeg većina članova udruženja žrtava rata pati.
 
"U društvu vlada veliki tabu u vezi sa ovim oboljenjem, a mi iz udruženja često kažemo da je PTSP normalna reakcija na nenormalne okolnosti. PTSP za sobom često vuče puno drugih problema, kao što su alkoholizam i narkomanija. Osoba teško sebi prizna da boluje od PTSP-a, jer je u našem društvu i dalje tabu kada neko ide kod psihologa ili psihijatra", izjavio je Krek.
 
Problemi PTSP-a i stigmatiziranja, kao i svi drugi izazovi sa kojima se suočavaju žrtve rata, tretiraće se kroz psihosocijalnu pomoć i podršku projektima koji će za cilj imati izgradnju mirnijeg, pravednijeg i stabilnijeg društva u cijelosti. Navedena nastojanja i aktivnosti podržavaće lokalne zajednice, što je i jedan od ciljeva zajedničke zagovaračke kampanje žrtava rata iz Maglaja, Sarajeva, Vareša i Višegrada, koju podržava USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.

crs-LOGOWEB.png

Vlast će podržati ostvarivanje prava žrtava rata u Maglaju

Maglaj OV ZR 1

Zajednička zagovaračka kampanja udruženja žrtava rata i torture iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine nastavljena je u Maglaju, u maloj sali Doma kulture, gdje su predstavnici navedenih udruženja i lokalnih vlasti dogovarali konkretnu pomoć i podršku za žrtve rata.
 
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, na čelu sa predsjednicom Fatimom Mahmutagić, predstavila je predsjedavajućoj Općinskog vijeća Maglaj, Svjetlani Zamboni, te ostalim udruženjima žrtava rata i torture, akcioni plan za ostvarivanje prava navedene populacije, razvijen u okviru zajedničke zagovaračke kampanje koja se temelji na Platformi za mir, ključnom dokumentu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.
 
"Teret prošlosti svi nosimo na leđima, ali ne smijemo dopustiti da nam to bude prepreka u izgradnji bolje Bosne i Hercegovine. Potpisnici smo Platforme za mir, koju je usvojilo i OV Maglaj, tako da se nadam da ćemo naći rješenje za psihosocijalnu podršku članovima, ali i za projekte koje ćemo realizirati ubuduće", rekla je tom prilikom Fatima Mahmutagić.
 
Akcioni plan, koji je sastavni dio Platforme za mir, podržala je i predsjedavajuća OV Maglaj, Svjetlana Zamboni, naglašavajući važnost rada sa svim žrtvama rata: "Trenutno smo u procesu kreiranja Akcionog plana za OV Maglaj i sigurno ćemo podržati ove ideje i inicijative i ugraditi ih u naš plan. Zaista me raduje kada vidim da sve žrtve rata, sa sve tri strane, sjede zajedno, razgovaraju i dogovaraju se."
 
Inicijativu Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Maglaj, u smislu nastavka zajedničke zagovaračke kampanje žrtava rata, podržali su i Jedinstvena organizacija boraca Maglaj, Udruženje logoraša Maglaj, U.G Fojničani Maglaj, Udruženje mladih Maglaj, te Udruženje oboljelih od PTSP-a "VOX" Sarajevo.

Maglaj OV ZR 2
 
Predsjednik udruženja "VOX", Faruk Krek, naglasio je neophodnost kontinuiranog i predanog rada sa osobama koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), od kojeg većina članova udruženja žrtava rata pati.
 
"U društvu vlada veliki tabu u vezi sa ovim oboljenjem, a mi iz udruženja često kažemo da je PTSP normalna reakcija na nenormalne okolnosti. PTSP za sobom često vuče puno drugih problema, kao što su alkoholizam i narkomanija. Osoba teško sebi prizna da boluje od PTSP-a, jer je u našem društvu i dalje tabu kada neko ide kod psihologa ili psihijatra", izjavio je Krek.
 
Problemi PTSP-a i stigmatiziranja, kao i svi drugi izazovi sa kojima se suočavaju žrtve rata, tretiraće se kroz psihosocijalnu pomoć i podršku projektima koji će za cilj imati izgradnju mirnijeg, pravednijeg i stabilnijeg društva u cijelosti. Navedena nastojanja i aktivnosti podržavaće lokalne zajednice, što je i jedan od ciljeva zajedničke zagovaračke kampanje žrtava rata iz Maglaja, Sarajeva, Vareša i Višegrada, koju podržava USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.

Više od 70.000 građana - žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a,  lokalnih ključnih aktera i ostalih - je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

CATHOLIC RELIEF SERVICES

Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 726 800
Fax: 033 726 824

Stavovi autora izraženi na ovoj web stranici ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.
The views presented on this web-site do not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.